Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Βούτυρο
2 a ft .ios
Βοαβείο υβισθήσεως
η Οτά το S
χαι τα ποοτυπα
Επαινος για τό
θάρρος του άπό γαλλικό ΜΜΕ!
rporn ς {'}.utio tuepycTi
Δι αιούνται μέ0ισμα
and our drei goto
α, οι μετανάστες!
Oi ποούτοθέσεις τής έγκυκλίου Touxcuuiron,
arou air
Τής ήμέρας
Ποδόσφα1go, πολιτική και ζωή
Σήμερα
ΠΕΝΝΙΕΣ