Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μάχη γυι δύο στην πρώτη
ερασιτεχνική
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣ
Τετάρτη 22
Νοεμβρίου 2017
Αρ. Φύλλου 5982
Τιμή 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 | e-mail: [email protected] 1 www.neoagones.gr
Το πρφλημα υς στέγασης
αφορμή για να ανοίξουν όλα
τα θέματα llavemomufou
tomens κοινωνίας
ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΙΟΝΙΣΜΟ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΊ ΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ
Σκηνές απείρου
κάλους στο ΠΝ
Ενώνουν εις δυνάμεις τους Πανεπιτών και Περιφερε α Ηπειρου για να
Βελιίσουν
στα Γιάννενα την φ0rtitiv ano
άλλες Πόλεις της Χώρας. 4
τις συνακες διαμονής
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ. Χαρός
αλλαγές τα ανταποδοτικά και
τα τέλη ύδρευσης
Στα8ερά και xupIS καμια avanpoσαρμογή μένουν Yld tpltn χρονιά
o5ρεσης του Δήμου Δωδώνης.
H anog aan εληΦ8n στην τελευταια
συνεδριαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά ano εισήγηση του αντιδημάρχου ργου ΘΕΟxapn
Οικονομικών rn
ΣΕΛ.9
Στον αέρα ο &e0ής διασυκή Προβολή
Στον atpa Βρισκεται ο ηλε ctpaVr
κός ανοικτός δημόσιος δe8νης διαΝοσοκομείου
νας με ανάδοχο, με κρπηριο aSloλόγησης mV Πλεον συμφερουσα.
ano οικονομικη dnopr, προσφορα.
oyoug ι με
αντικειμενο «Δικτύωση και Προβολη του Τουρισμού tng Περιφερε ας
Hne lpou
με συμβάσεις
κατ' εφαρμογήν του vqu
νο καλοκαιρι.
to νοσηλευτικό ίδρυμα
ou tng συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ANEA
για trw avti1.49986060 ευρώ κα
Ο Δήμος Ιωαννιτών
στηρίζει ην εφαρμογή
WWF GreenSpaces
ΣΕΛ. 5
Ο Δήμος ΖΙτσας απαντά
στη «Λαϊκή Συστ!epoon»
«Η σημερΝη Δημοτικη αρχη του
Anpou Zr0ας με κα8e της ενέργεια
και ται για
To wwF Ελλάς εχει δημιουργησει
triv Karotopo εφαρμογη wWF
GreenSpaces για το πράσινο τυν
ελληνικών Πόλεων, μέσω trg onolg
Οι Πολιτες αναλαμβάνουν ενεργό
ρόλο στη δημιουργια του peyaAreρου χάρτη για to npdavo στις
πόλεις κα συμβάλλουν στην ανάδειsn quopqu ν χώρων αλλά και
χώρων Που χρήζουν nop4 Baang
σε όλα τα etneda εργάζε
τυν χωρις φυσικά να napa8Mzi
Και τα εργασιακά δικαιώματα των
εργαζομένων, nou andax0λει σε
όλες εις υπηρεσες και τα ιμηματα
του Δημου». Αυτό τον ζει σε ανακονωση tng n Δημοτικη Αρχη του
Δημου Ζιτοος pet mv καταγγελια
Μειωμένο το ενδιαφέρον
των μαθητών στα Γιάννενα
Μέσα από tn &upeav εφαρμογη nou
Mtaa ano
συν8ηκες εργασιας στο apaSontEEA. 9
ΣΧΟΛΙΚΑ ΙΕΥΜΑΤΑ
ΣΕΛ. 8
κάΑε ελληνικη Πόλη.
ΣΕΛ. 2