Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Στην ανακοίνωση για τα αντιπλημμυ
ρικά έργα του Δήμου Αμαρουσίου
BLACK FRIDAY
Από αύριο Τετάρτη 22, μέχρι
Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, θα
γιορτάσουν φέτος την «Black
Friday» τα καταστήματα Πλαίσιο, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Κώστα Γεράρδο
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Έχει ξεκινήσει η σταδιακή
αποκατάσταση της διεθνούς ει
κόνας της χώρας, εξέλιξη που
πρέπει να αξιοποιηθεί.», δήλωσε ο πρόεδρος της Eurobank
Νικόλαος Καραμούζης. .Σελ.7
είναι γεμάτη ψέματα κι ανακρι
βειες, επικεντρώνεται ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμαρουσί.
ου Γιώργος Πατούλης.
. Σελ.8
.Σελ2
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 20174 Αριθμός φύλλου 8774 0,50 ευρώ
ΕΠΙΣ ΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΑ ΛΑΣΠΟΝΕΡΑΤΗΕ ΜΑΝΔΡΑΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
δυσκολίε
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΙΖΟΑΗΜΑΤΙΑΣ
Δυνατότητα ολοκληρωμένης νοσοκομειακής κάλυψης σε άτομα με
επιβαρυμένη υγεία ή ιατρικό ιστορικό, δίνει για πρώτη φορά στην Ελ
ληνική αγορά το NN Hospital for All
της NN Hellas, μετηνπρόεδρο και
διευθύνουσα σύμβουλο Μαριάννα
Πολιτοπούλου
Προτεραιότητα για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 αποτελεί η συνεπής και
εντός χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογή
του στρατηγικού σχεδιασμού μας»ανέ
φερε ο διευθύνων σύμβουλος της
Eurobank Φωκίων Καραβίας, προσθέτοντας πας«μηδενίσαμε τη χρήση
εγγυήσεων του Πυλώνα
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Με χαμηλό τζίρο και
ελεγχόμενες απώλειες
.Σελ. 9
.Σελ. 7
. # ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
# ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στον ψηφιακό μετασχηματισμό των
ασφαλιστικών εταιρειών, στοχεύοντας
κατευθείαν στη βελτίωση της εμπειρίας
του πελάτη, αναφέρθηκε ο διευθύνων
σύμβουλος της Interamerican Γιάννης
Καντώρος, επισημαίνοντας πως είναι ο
μοναδικός δρόμος που υπόσχεται ανά.
. ins
θα προσφέρει έως το τέλος του
έτους 500.000 Ευρώ , σε τρόφιμα
στα νοικοκυριά που έχουν πληγεί
από τις πρόσφατες πλημμύρες,
στην περιοχή της Μάνδρας. Αττι
κής, η ΑΒ Βασιλόπουλος, με τον
διευθύνοντα σύμβουλο Λεωνίδα
Βρεττάκο.
πτυξη εργασιών.
.Σελ. 10
.Σελ. 8
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr