Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 21.11.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5916
Στα μαχα1Q1α Cosco-Υπ. Ναυτιλίας για τα απόβλητα στα λιμάνια
Αναλυτικότερα παρατείνονται μέχώ αι την
31 Δεκεμβρίου 2017
Παράταση για δηλώσεις και οφειλές σε Αυτική Αττική
Spiege
Δίνεται παράταση οοθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων. | Στην Αθήνα
εισφορών, τελών καθώς χαι παράταση o EvQωπαϊκός
και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων
07ανισμός
Φαρμάκων
Στο νέο τεύχος του πεQ10 lnou
Spiegel δημοσιεύεται άΟρο
που χάνει λογο για μια ιδιότυπη
συνεQγασία Β Ολίνου Αθήνας,
Η υφυπουργός Οικονομικων Κατερινα Παπανατσιου
υπέγοαψε σημερα τις υπουογιχές αποφάσεις με τις
οποίες παρέχονται διευχολύνσεις στους πολίτες σχετιχα με τις φοΟΟΑΟΥιχες τους υποχρεωσεις στις
πληγείσες περιοχές της ΠΕ Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής χαι του Δήμου Σύμης της ΠΕ Ρόδου
της περιφέρειας Νότιου Αιγαίου
Εντεκα ελληνικές εταιρίες
σε ε θέση τρόφιμων στο
Μόναχο
η οποία φέρεται να βάζει ανά
την Ελλάδα στο παιχνίδι της
διεκδίκησης της σημαντικής
ευρώπαϊκής υπηρεσίας ΕΜΑ.
«Η Γερμανία και η Ελλάδα
θέλουν να μουρίσουν μετα
0Q1σμένες
ευρ')παϊκές
1100.
Λονδίνου.
σφαλίσο
υπη!εσίες
υπηQεσίες οι οποίες λόγω του
Brexit θα χ!ειαστεί να μετα
χομίσουν, οι κυβεο,ήσεις της
S&P: To swap ομολόγων δεν έχει
: 10 swap ομολογων οεν εχει | | ΤσίπΟα ποοχοΟησαν σε μια
Τσίπλα Μέρχεληαι του Αλέξη
ασυνήθιστη συμμαχία: 01
Έλληνες θα στηρίξουν τη γεQ
μανική επιθυμία να μεταφεQθεί
άμεσο αντι τυπο
Με έντεκα ελληνικές επιχειρήσεις η Περι pEQεια Στερεάς Ελλάδας δίνει δυναμικό παρόν στην Έκθεση Τροφίμων χαι Ποτών, FOOD & LIFE, που θα διεξαχθεί από
τις 29 Νοεμβρίου μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2017 στο
Μόναχο και η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη καταναλω
τική B2C εκθεση τροφίμων και ποτών της Βαυαρίας.
γήση της Ε
(European Banking Authority)
αντάλλαγμα οι ΓεQμανοί θα
στηρίξουν τη μετεγκατάσταση
του EuQ(!)παϊκού (Ογανισμού
Οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο
Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο, στην
C3724, της διοργάνωσης είναι οι: ΑΜΑΛΙ
ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ (οπωριχά ξύδια, μιχρογεύματα.
Η ανταλλαγή ομολόγων ονο- σημαίνει στην ανακοίνωση
μαστικής αξίας 30 δισ.ευρώ ότι η ανταλλαγή θα είναι
στην οποια πιοχαοησε η σημαντική για να επιτυχει η
ελληνική κυβέρνηση αυτή ελληνική κυβέρνηση τον
την εβδομάδα δεν θα έχει στόχο για τις ακαθάριστες
αμεσο
Medicines Agency) στην Αθήνα.
αίθουσα C3, stand
Την επόμενη εβδομάδα οι
αντικτυπο στην χοημ
, μαρμελάδες,
κρασιά, οινοπνευματώδ1
κής ικανότητας της Ελλάδας,
το τρίτο πρόγρυμμα το 2018
ταχίνι, ζυμαρικά, μανιτάρια, ελαιόλαδο, σνακ, όσπρια,
βότανα, μπαχαρικά, αποξηραμένα φρούτα, Superfoods,
μετεγκατάστα(
Βερολίνου-Αθήνας προκαλεί
εντύπωση αφού για πολύ καιρό
οι δύο χ(ήρες είχαν εντονότατες
διαφωνίες λόγω της ελληνιχής
οικονομικής κρίσης
την 11
Σημειώνεται ότι η S&P αξιολογεί το αξιόχρεο της Ελλά
δας μ
tersoo
Οπως μεταδίδει
ο οίκος αξιολόγησης επι- look.