Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3640O • ΤΡΙΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΕΩΣ 40 ΒΡΕΦΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΒΑΠ - ∆ΗΜΩΝ

Συνεχίζεται
το Πρόγραµµα
Κυκλοφοριακής
Αγωγής
>> ΣΕΛ. 2

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ»

«Ανακρίβειες,
ψέµµατα και
γενικές αναφορές»
>> ΣΕΛ. 12

ΣΥΝAΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ
«ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ»
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΜΕΡΟ

Ενηµέρωση για τις
βασικές υποδοµές
της περιοχής

Στήριγµα

στις µητέρες
Μ

ε κάθε επισηµότητα πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Βρεφικού Τµήµατος των Παιδικών
Σταθµών του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου
στην περιοχή της Αµφιθέας (επί της οδού
Γλαύκου).
Ο νέος Βρεφικός Σταθµός, ένας σύγχρονος
χώρος αγωγής και φιλοξενίας για τα παιδιά
βρεφικής ηλικίας, αποτελεί σηµαντική κοινωνική παροχή για νέα ζευγάρια που θα
µπορούν να εµπιστευτούν σε ασφαλές µέ-

ρος τα παιδιά τους και να εργαστούν καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες της οικογένειας.
Αποτελεί σηµαντικό στήριγµα για τις εργαζόµενες µητέρες, αλλά και προθάλαµο κοινωνικοποίησης των παιδιών και της εισαγωγής τους στη µάθηση και τη γνώση.
Ο νέος σταθµός µπορεί να φιλοξενήσει έως
40 βρέφη ηλικίας 18 µηνών έως 2,5 ετών
και έχει εφαρµόσει όλα τα πρότυπα λειτουργίας και ασφαλείας που ορίζονται από
τον σχετικό κανονισµό των Υπουργείων.

Στην σύντοµη οµιλία του ο ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου ∆ιονύσης Χατζηδάκης, για
µια ακόµη φορά, εξήρε το έργο του Προέδρου των Παιδικών Σταθµών Στέλιου Μαυρακάκη, µε αφορµή τη δηµιουργία και άρτια επίτευξη του στόχου της προσθήκης
ενός ακόµα σύγχρονου τµήµατος στη δύναµη των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών, σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα (τρεις µήνες),
καθώς και τη συµβολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του προσωπικού.

>>ΣΕΛI∆Α 13

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ιαµόρφωση κόµβων και
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις

Βελτίωση του
οδικού δικτύου
του ∆ήµου Αλίµου

«Συναντούµε µια βιβλική
καταστροφή, όπου και αν
γυρίσουµε το βλέµµα µας»
Οµάδα εθελοντών του Συνδέσµου ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), µε επικεφαλής τον Πρόεδρό του κ.
Βλάσση Σιώµο, εξοπλισµένη µε οχήµατα και µηχανολογικό εξοπλισµό,
βρέθηκε στις πληγείσες περιοχές των Μεγάρων και της Μάνδρας.

>>ΣΕΛ. 13

>>ΣΕΛ. 14

>> ΣΕΛ.15

Η ∆ηµοτική Αρχή
Μοσχάτου-Ταύρου
ανταποκρίθηκε ουσιαστικά
προκειµένου να λυθεί ένα
χρόνιο ζήτηµα που αφορά
στην αντιµετώπιση
θεµάτων ασφάλειας πεζών
και οχηµάτων καθώς και
των αναγκαίων
αισθητικών παρεµβάσεων
που πρέπει να γίνουν σε
συγκεκριµένες περιοχές
του Ταύρου.

>>ΣΕΛ.13



Τελευταία νέα από την εφημερίδα