Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 382 . ETOI 330 TIMH 1.5 Ευρω . ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ 140.000 ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
HEP ΣΤΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
«Μετέωρος»
ο Συνασηισμός
της «Τζαμάικα»
Σελ. 6
2.000 κυβικά
νερού και
5 0 na
πετρελαίου
να τις αμεσες
ανανκες
Μαχαίρι" μπαίνει στο ΕΚΑΣ σε ακόμη 140.000 χαμηλοσυνταξιούχους με την αυστηρότερη αλλαγή κριτη.
ρων γιατην χορήγησητου ατόπιν των μνημονια ν
χάνουν το ΕΚΑΣ άλλοι 140.000 δικαιούχοι οι οποίοι
θα το πάρουν για τελευταία φορά με τη σύνταξη του
Δεκεμβρι
το 2018 θα είναι μόλις 80.000.
Οδικο ο ουσ με αεια 220 000
ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ
Σελ. 8
Αμεσα οι αποζημιωσεις
των ΠληΥέντων
ΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Παρελθόν το χάρτινο
εισιτήριο σε χρήση
το ηλεκτρονικό
Enmpoisş
Σελ 7