Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 18.11.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5915
Ξενοδοχεία Αθήνας.
Όλα τα μα Q°οικονομικά στοιχεία δείχνουν επιστρόφή στην ανάπτυξη
θετική υποδοχή του swap στον διεθνή Τύπο
H Le Figaro υπενθυμίζει οτι η Ελλάδα έχει ήδη κάνει
μια επιτυχημένη έξοδο στις αγορές τον Ιούλιο. «Τα
νέα ομόλογα θα είναι πιο εύκολα να ρευστοποιηθούν
και να πουληθούν και έτσι θα είναι επίσης ελκυστικότερα για τους μεγα ους επενουτες», γραφουν οι 11mes
Δίπλα στις επιχε1Q1 σεις
του επλήγησαν από τις
πλημμύρές το ΒΕΑ
Τους επιχειοηματίες-μέλη του
που επλήγησαν από τη βιβλική
Χαταστροφή που προκάλεσε η
σφοίοή κακοκαιρία και οι
πλημμύρες στην Πέριφέρεια
της Δυτικής Αττικής και,
nelog, στις πεQ10χές της ΜάνίΟας, της Ν. IleQάμου, της
Ελευσίνας και την ευQuτε!η
των Μεγάρον, καλεί το Βιο
«Ολα τα μαΖΟΟΟΙΧονουΙΧά στοιχεία δείχνουν επι
στην ανάπτυξη, μετά από οχτώ χρόνια ύφεσης ή μηδενικης
ανάπτυξης και αναδιάταξη τον δημόσιων οικονομιχων»,
στροφη
εσ ο εια των π ενγραφει η γαλλικη εφημερίδα Le Figaro, σχολιάζοντας το νέο τεχνικό Επιμελητή!ιο Αθήνας,
εγχείρημα της Ελλάδας, η οποία στο πλαίσιο ενός swap να επικοινωνήσουν με τις
των στη Δυτική Αττική
Χαλεί τους ομολογιούχους να ανταλλάξουν 20 ομόλογα με
οιμανση μεταξύ του 2023-2042 με πεντε νεους τιτλους, με
λήξεις από 5 ως 25 έτη
Υπη!εσίες του, για να
δηλάσουν τα στοιχεία τους,
ωστε το Επιμελητήριο να 40οντισει αμεσα και σε συνε ?γασια
με συνα!μόδιους φο?είς, για
πQαγματογνωμοσυνη, αυτοψια
και καταγράφη των ζημιών που
υπέστησαν.Ο IIQ0εδρος του
Επιμελητηρίου, Παύλος Ραβάν.
ης, δήλωσε συγκλονισμένος για
Συστασεις του Ελεγκτικου
Συνεδρίου έχουν εφαQu0στεί
στο τουτο πρόγράμμα
τουμε χεθοςστυχώς,ταστα τοτς,
ρώπινες ζοές.«Exouviwo κατα0TQ0φών, να χαθούν και ανθ
συλλυπητήουζ στους ανθρήτους που θ!ηνούν για την
απιλεια τ(ον αγαπημένων τους
προσώπων. Γνορώζοντας πολύ
Χαλά τις 0Χονομιηές δυσκολίε
Με επιστολές στον Π00θυπουργό x. A. Τσίπρα, τον
τουργό Οιχονομιχών, x. E. Ίσαχαλάτο, τον Υπουργό Οιχονομίας και Ανάπτυξης, x. Δ. Παπαδιμητρίου, την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασ4a
λισης χαι Κοινωνιας Αλληλεγγύης, χα Ε. ΑΧΤσιόγλου, την Περιο! ερειάρχη, 2a. P. Δούρου, τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής, %. I. Βασιλείου, χαθος χαι
Η Επιτρο:
της την εκθεση του ΕυρωπαϊΤύπου
Βρυξέλλες.°
ίου ανέφερε ότι η Επιτροπή
μ1XQ()μεσαιες
ναι πολύ σημαντικη για
είναι ανοιχτή στην «εποικοδομητική» ανάλυση των
στηριοτήτων της καθώς και
ότι «καλωσορίζει» και «εφα
αναφορικά με τον σχεδιαΠρόε
και την ε4αρμογή ταον
Κορκίδης, ζήτησε την άμεση λήψη μέτρον για τη
βοηθεια των πλ ηγεισών από τη θεομηνία νοιχοχυριών
χαι επιχειρήσεων στη Δυτική Αττιχή, με γνώμονα την
αναγκη να αναχουφιστουν οιχογενειες χαι να οια
Gut ουν, οι τοπιχες επιχειρησεις.
δύο πρώτων προγραμμάτων
προσαρμογής της ελληνικής
οικονομίας και τον σχεδιασμό του τρίτου. Αυτό απάντησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Μάργαρίτης Σχοισυμπαρίστασή μας. Το Επιμελ.
ητήQLO, θα σταθεί δίπλα στους
συναδέλφους που εν μια νυκτί
λές από τις συστάσεις που
περιλαμβάνει η έκθεση εφα
Qμόστηκαν στο τουτο πρόγ&ιας
την έκθεση, κατά τη σημεριΤελ