Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Επενδυτική ημερίδα στη Βρισβάνη της Αυστραλίας από το Υπουργείο Οικονομίας» ΤΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A.Φ. 5105 Σάββατο 18.11.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
πονογειο
Εογασίας.
1ο πακέτο
ανακούφισης
τον πληγέντα)
απο τις
πλημμύρες
Αντικίνητρο
ΕΕΔΕ:
>>> Τελ.
Στις 20 Νοεμβρίου απονέμονται
τα marketing excellence awards
Με φόρο επί των κερδών το swap των
ιρησεων που
πλήγη
Αττική και στη Σύμη προωθεί
το Υπουργείο Εογασίας,
Κοινωνικής
Κοινωνικής
συμφωνα με σχετιχη αναστις ενδιάμεσες εκπτώσεις
Αλληλεγγύης.
Για τις πληγείσες επιχειρήοτες ή ασφαλι
σμενους που εχουν επαγγε
λματική εγκατάσταση ή δρα
στηριότητα στις περιοχές και
υπέστησαν ζημιές θα δοθούν
01 &ής διευκολύνσεις.
1. Κεφαλαιοποίηση των
καθυστερούμενων μέχρι το
τέλος του προηγούμενου της
φυσικής καταστροφής μήνα
ασφαλιστιη
Νέα πτώση στις τιμές των
οιαμέρισματων το τριτο τριμηνο
Μειομένες κατά 0,6% σεσίγχριρίσματα ήταν 3,0% και
χων προσαυξησεων χαι.
ιπων επι
2016 είναι κατά μέσο όρο οι τιμές
των διαμεριουάτων (σε ονομαστιχούς όχας)το γ'TO4mmo, με βάση
τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Τράπεζα της Ελλάδος,
Από την ανάλυση των στυχείαν
χατά γεωΥΟαφική περιοχή
ποχύπτει ότι η μείωση ποντιμον
των διαμερισμαετων το γ' τρίμηνο
2. Αναστολή καταβολης
τρεχουσαν εισφορών για 6
μηνες αρχης γενομενης απο
την 1η του μήνα χατά τον
Με βάση τα αναθεο οημένα
ο οιχεία τ α του ro του
2017 η μείοση δυιμχ.φύθηΥΕ σε
1,7% κα. 1,2%ανίστοιχα εν για
αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 ηταν
0,4% στην Αθην 0,7% στη Θ
σαλονίχή, 1,0% στις άλλες μεγά
λες πόλεις κο 0,5% στις λοπές
περιοχές της χαρα . Με βάση τα
αναθεαρημένα στοιχεία, για το
2016 η μείαση τον τμαίν τον διαμεριουάτων στις ίδιες περιοχές σε
οχέση με το 2015ητχν 18%, 3,5%,
Περιορισμένα τα έσο α των εμπορων από τις
φετινές ενδιάμεσες εκπτώσεις, συμφωνα με
την ΕΣΕΕ. Πως διαμορφωθηκε η εχόνα σε
66 περιοχές ανά την Ελλάδα
οποιο συνεβη η φυσικη χα α
στροφή (χωρίς υπολογισμό
σθετων τελών άλλον το
το συνολο του 2016 ο.τιμές τον
σαυξησεων )
3. Οι παραπάνω εισφορές
εΕοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχης
διαμερισμάτων μειώθηκαν με
μέσο ετήσιο ρυθμό 2,4%.
Δείκτες τιμών διαμερισμάτων
κατά παλαιοτητα χα.yeoyoooen
1α πρωτα συμπεράσματα που συμμετειχαν σε αυτην,
από τις ενδιάμεσες
εκπτιοσεις καταγρα4E 1 ερευνα της ΕΣΕΕ. Σύμφωνα με
κά η ενδιάμεση
φετινου Νοεμβρίου, οσον
αφορα στις πωλησεις των
εμποριχων καταστηματων
κινήθηκε σε χαμηλότερα
επιτεοα απο την περσινη για
το 47% τον επιχειρηματιών
ποσοστό αισθητά μειωμένο
εναντι
ποσοστου τον περασμενο
Νοεμ ριο (65%)
ΤΧΝιχή
επόμενου μήνα εκείνου κατά
αναλιπικά
τιμαν το γ τρμηνο του 2017 σε
σχέση με το αντίστοχο τΟ4cmo
του 2016 ήταν 0,5% για τα «νέα»
διαμερομετα δηλ. ηλικίας έως 5
ετίν χου 07% για τα ( παλαια»,
δηλ ηλιχίας άνω των 5 ετίν Με
αση τα αν 0Eoor μενα στοιχεια
Τέλος, για το συνολο τον αστκίν
περιοχάν της χωρας, το γ τρίμηνο
του 2017 οι τιμές τον διαμερισμαπον ήταν μευ μένες χατά 0,7% σε
σηοση με το γτίμηνο του
2016, ενώ, με βάση τα αναθεαοημένα στοιχεία, για το 2016, η
μεση ετηςυα με οση διαμο Χοοηχε σε 2,4%.
μείαση
τον οποίο έληξε η εξάμηνη
εκπτωτικη
αναστο
περιοοος
αντιστοιχου
Τα ίδια μετρα θα λαμβάνονταχα σε κάθε άλλη περιοχη
στην οποία τυχόν προκύψουν
ανάλογα αχραια καιρικα
φαινόμενα, αναφέρει το
για το 2016 ο μέσος ετήσιος
«νέα» και τα «παλαιά» δια