Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
isis.gr
YEARS
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
K 1 Α Κ Ι Σ
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017-έτος 18ο-αρ. φύλλου 4502-0,50 ευρώ
Άμεση κινητοποίηση της ΠΕ Κιλκίς και του Δήμου Παιονίας
Νέος συντονιστής
στη ΝΕ
Η "Ευρυδίκη" έπληξε
ξώφαλτσα την Παιονία
Αναστάσιος
Κεσίδης
σελίδα 3
ώς και ο Δήμος Παονιας γιατην
επιθεώρηση και την καταγραφή
τον όποιον ζημιών προκλίοηκον
από Την επί KE4ητης-Ευρυδίκης
με έντονη βροχόπτωση κατά ΤΟ
διήμερο Τετάρτης κο. ΠΙμπτης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ
ΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΜΕΡΗΣΊΩΝΕΦΟΤΙΚΩΝ
Στην επορχία Κιλκίς δεν κατα.
γράφηκαν σημαντικά 0(para,
αφού κα, η βροχό" τοση ήταν περιορισμένη. Στην Παιονία όμως
σημειώ0ήκαν πλημμυρικά φαινό.
μενα, παρότι δεν είχαν Την ένταση
άλλων περιοχών της Κεντρικής
Μακεδονίας (Παρί, naakto
ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΥΠΟ
σελίδα 11
σελίδα 3
ΚΙΦΑΛ
ΚΕΦΑΛΙ)
Πανταχού
παρουσα
η ΔΕΥΑ
Παιονίας
ΧΟΝΤΡΟ
Του Αναστάσιου Αμανατίδη
σελίδα 5
Στην «Αυλή των θαυμάτων» με
το ΠολΙΤιστικό Κέντρο ΟΤΕ Κιλκίς
σελίδα 9
σελίδα 5
Παύλος
Τονικίδης
Υποψήφιος
Πρόεδρος
KIAKII
Το Επιμελητήριο Αλλάζει.
ΚΟΗΣΤΑΝΤΙΝΟΣ BONTM
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝ. ΕΥΔΟΞΙΑ (Εύη)
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Σχεδιασμός Ενδυμάτων-Εμπορία |
KIN. 6942 406091 |
Evi Dimitriadou |
| Βασιλική Σαπλατέρα
| ΥΠΟψήφια Τμήματος ΥΠηρεσιών
| Διαχείριση Οικοόορών-Εκδοση ΚοινοχρηστώνΜΕ01τείες
K: 6936.120.041 T:23410-25.956