Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26926 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Ευρωπ. Ελεγκτικό Συνέδριο: Στα
36,4 δισ. ευρώ η ζημιά του
Ελληνικού Δημοσίου
απο τις ιραΠεζες
νΥκρατηστε
ιεχνικη συμφωνια
Εκθεση
ημερομηνίες
εμΒρίου,
Eurogroup
Ιανουαριος 2016
χως τη ληψη νεων μετρων στον υ
το κατα!τιση προυπολογισμο μπορει να
επιτευχθεί ο στόχος περί π!ωτογενούς
πλεονάσματος 1,75% επί του ΑΕΠ, εκτι
ερη περίπτωση θα μπορέσει
να ανακτήσει τα
πραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους
ταιρους και οανειστες της χω!ας.
προήλθαν
όπως διαπιστώνει το
ύμφωνα με τις ίδιε
συγχρατημένη αισιοδοξία σχετικά μ
Συνέδριο διατέθηχαν στις συστηολοκλήρωση της τρέχουσας, τρίτης Χατ
σειρά αξιολόγησης του ελληνιχού πο
γράμματος προσαρμογης, η οποια αναμε
άση στις
προχωρήσει η εκκαθάριση των
πολοίπων τραπεζών που έκλεισαν
ή απορροφήθηκαν από τις προη
του από το προϊόν της
την πώληση μετοχών συστημικών τραπε
ζούν μόνο 3,2 δισ. ευρο, ενώ το Ελεγκτικό
Συνέδριο προσδοκά ότι μπορεί να εισπρά
ξει ακόμη άλλα 5,7 δισ. ευρώ, ανεβάζο«Στόχος της
κυ ερνησης η
σταδιακη αποφόρτιση
της μεσαίας τάζης»
αθάρισης ή από
ολογίζει
σημαν
μέχρι στιγμής η ζημιά που έχει νποστεί το Ελληνικό Δημόσιο από την α
νακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τ!α
της ΕΕ
στην Εκθεση του που δημοσιεύτηκε σή
φθάνει
ζών, χωρίς όμως να διασφαλίζεται απο
Όπως αναφέρει στην Εχθεση, μέχρι
βέρνηση θα πιάσει ένα μεγάλο κομμάτ
της μεσαίας τάξης, ανέφερε μιλώντας
στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Ενια
Μόνον οριακή η συμβολή των Προγραμμάτων
προσαρμογής στην Ελλάδα
στόχος της κυβέρνησης είναι η σταδιακή
αποφ0QT1ση της μεσαίας τάξης, στόχος
που άλλωστε έχει αποτυπωθεί στο 5ετές
μεσοπρόθεσμο πρόγ!αμμα. Ο υπουργός
Οικονομικών απάντησε με δQ1μύτητα
στις σφοδρές επικρισεις που δεχεται
κυβέρνηση για «καταστροφή» της μεσαί
ας τάξης, καταγγέλλοντας ότι αυτό που
στωσαν οτι η Επιτροπη οενοιεθετε προη
Υούμενη πείρα στη διαχείριση ενός τέ
προγραμμάτων δεν είχαν ιεραρχηθεί σωστά με βάση τη σημασία τους, ούτε εντάχθηκαν σε κάποια ευρύτερη στρατηγική
οι ελεγχτες επιχειρησαν να α 10h0γησουν
τον ρόλο της ΕΚΤ στα προγράμματα, χατ
εφαρμογήν της εντολής
της αποτελεσματικότητας της διαχείρισής
της. Η ΕΚΤ, ωστόσο, αμφισβήτησε την
ντολή των ελεγχτών και δεν τους παρείχε
α προγράμματα προσαουογης που
σχεδίασε και εφάρμοσε η Ευροπαϊκή Εειρήματ
ς περι ελεγχου
πιτροπή στην Ελλάδα, συνέβαλα
στην ανασυγκρότηση της χώρας, πλην ομως οριακά. Σε αυτό το συμπέρασμα κα
ταλήγει έκθεση του Ευρα)παϊκού Ελεγκτι
σαία τάξη όλα τα προηγο
μενα χρονια ηταν τα χ!ηματα των
Panama Papers
για τη χώρα. Επιπλέον, υπογ
δρίου που δημοσιεύθηκε σήμερα
ση της Επιτροπής στην ελληνική χρημα
Στα θετικά σημεία, το ΕΕΣ επισημαί
λάδα ευνοήθηκε από την εφαρμογή χά
«Θέλω να πω κάτι για
προγραμμάτων δεν αιτιολογούνταν χα
ταλλήλως
ους άλ
ελεσματιχ
McYann έρευνα Υια τα Paradise Papers
ςεκινα η οικονομικη ΕισαΥΥεηια
() πιστωτικη KQ1ση»
αλλά άτυπη
επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση της Επι
νισμός Σταθερότητας και το ΔΝΤ όσο και
Μεγάλη εισαγγελική έQευνα για το ελληνικό σκέλος των Paradise Papers ξεκινά, με
εντολή της επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, MaQ1άννας Ψαρουδάκη.
ωςτάσ
σχεδιασμός του τρίτου προγράμματος ήταν
σαφώς βελτι υμένος σε σχέση με τα προη
ό,τι αφορά τις
αρμοδιότητα ελέγχου
σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, η έχθεση του ΕΕΣ σημεώνει ότι
Η εντολή της x. Ψαρουδάκη προς τους οχονομικούς εισαγγελείς είναι να ελέγξουν ό
λα τα στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο τ
ράστιο υλικό των εγγράφων που αποχαλούνται Paradise Papers, ώστε να ε
Ειδιχά όμως
προτεραιότητες των μεταρου
Ειδικότερα, οι ελεγκτές της ΕΕ διαπί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα