Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 17.11.201
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5914
Αυξήθηκαν τα συνολι
έσοδα των ξενοδοχείων
ασυϊκος (ξενοοοχου: καμπανακί απ0 ξενους τονοιστες για τη Αθήνα
Με βάση τα φετινά στοιχεία της οικονομίας
Επιχειρησεις. Τα χειρότερά β0ισχονται πίσω μας αλλά
Με βάση τα φετινά στοιχεία της οικονομίας | Citi: Κρίσιμη η
εκπονουν οι επιχειρήσεις τους προυποΛΟγι
σμούς του 2018. Γιατί πιστεύουν ότι τα χειρό- ατάργηση των
τερα βρίσκονται πίσω μας και οι λόγοι για | capital controls
τους οποιους παιρνουν αποστασεις απο την
κυβέρνητικη αισιοοοςια
σταδια ή
Σημαντική χα!ακτηρίζει την
προοδευτική χαλά!ωση των
κεφαλαιακών ελέ
Ελλάδα η Citi σε σημερινό της
Λιγο πριν την ολοκλήρωση των προϋπολογισμων τους για το 2018, οι περισσοτερες
εγχώριες
ψουν τους φιλόδοξους κυβερνητικούς στόχους για την οικονομία, ωστόσο θεωρούν ότι τα
χειρότερα βρίσκονται
μπορεί ναθώς, σποςεσημειώνει.
μπιοει να προσφέ ει νεα Qενστότητα στην οιχονομία και να
Κοντονής: Χινουν
στις 29 Νοε
01 e-πλειστήριασμοι
επιχειρήσεις
διστάζουν
πιστέτον οΝει, την ανακαμψη. Εκτιμ
ότι μπιοεί να επιτQέψει την
επιστροφή κάποιων καταθέ
ηοη πισω μας
Αναφουχα με τα στοιχεία
10μήνου για την εκτέλεση του
προύπολογισμού σημειο)νει ότι
είναι λιγότερο ασταθής από τα
στοιχεία της γενικής κυβέρν
ησης, τα οποία
είναι και τα
σημαντηςά για τα πουνάμματα
εκτη η πρόταση της ΑΕΠΑ
για τις οημοπράσιες
σφέουν καλύτε!η εικόνα για
τις δημοσιονομικές τάσεις.
Υπονοουν οτι το ποοτογενες
πλεόνασμα συνέχισε να
βελτιώνεται ελα4οά, παρα τα
H Citi βλέπει το ποοτογενές
πλεόνασμα στο 1,8% του ΑΕΠ ή
Τα βρήναμε με τους συμβολαιογράφους, δήλοσε ο
υπουργός Δικαιοσύνης. Λάβαμε διασ 4αλίσεις ότι
δεν χινδυνεύουμε, τόνισε ο πρόεδρος του συλλόγου, προωθείται σχετική ρύθμιση. Αναμένονται
συνεδριάσεις στα Δ.Σ. για να σταμ
Αποδέχθηκε ομόφωονα η Επιτροτή Ανταγωνισμού την πρόταση
της Δημόσιας Επιχείρησης
Αερίου Ανώνυμη Εταιρία
(ΔΕΠΑ) για τροποποίηση
δέσμευσης που υιοθετήθηκε με
προγενέστερες αποφάσεις (υτ,
l/VII/2012 και
5892014) της επιτροπής αναφομμα διάθεσης
τυχόν αιτημάτων αύξησης ή
μείωσης των τιμ(ον προμήθειας
της ΔΕΠΑκατά τη διαμορφωση
της τ .ής εκκίνησης τον ηλεκτρονΙΧιον δημοπρασιών, προκειμένου ιδίως, ενόγει και της απελε
υθέρωσης της αγοράς φυσικού
αερίου από 01.01.2018, να αρθεί
οποιαδήποτε αβεβαιότητα όσον
αφοοά στην τελική διαμ
up) (σ.σ. σημαντικά
χαμηλότεQα από τις χυβεονητιες εκτιμησεις που φ
νται να
άζονται και οι θεσμοί
βλέπουν υπέρβαση του στόχου
z 1,75% ηατά τουλάχιστον
αποχη
1 υπου
ιε την συμ ετ
γράφων για
ε%προσωπων των συ
ηλεκτρονικους πλειστηριασμους, πραγ
ήθηχε στο υπουργείο ΟΙΧονομιχών
,6% που χατεγο :411
φυσιχού αερίου που διατίθενται
Συγκεκριμένα, η
ικές δημοπρασίες
τον επιστρο!ών, εγεώει κάποι
Ανταγονισμού αποφάσισε την
απάλειψη από 1η Ιανουαρίου
και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη
των συμμετεχόντων στις δημοπρ.
ασίες ως προς τη
της τιμής ΕΧΧίνησης
ησυχίε
ουσία
2 και 589/2014 αποσμου