Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ:
Πέμπτη!6.11.201
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5913
Η κατάσταση αυτή είναι ανησυχητική για την ΕΕ
Welt: ΣτQαγγαλίζει το ευρώ τις οι ονομίες του Νότου;
Ινστιτούτο ΜΧ00μεσαίων Επιχειοήσεων της ΓΣΕΒΕΕ αι Επαγγελματικό Επιμελητήοο Αθήνας
εντορές για μιχρόμεσαιους που ς001ςοντυ»
Στην παροχή δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν |
προβλήματα βιωσιμότητας προχωρούν από κοινού
το Ινστιτούτο Μικοο μεσαίων Επιχειοήσεων της
ΓΣΕΒΕΕ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθήνας (ΕΕΑ)
Βιομηχανία
Ανοδο 41%
εισαγωγων
Ο μέσος Δείκτης Οιδεκαμήνου
για τις τιμές των εισαγο)γών
στη βιομηχανία παρουσίασε
αύξηση 5,9% σε σύγκουση με
τον μέσο Γενικό Δείκτη του
ΟιδεκαμήνουΟκτοβρίου, 2015
Σεπτεμβρώυ 2016.
Η Ελλάδα το γυρνάει στην
lutQ1κη κανναβη για να βρέ1
επενδύσεις
Η συμβουλευτική θα παρέχεται στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος Έγκαιρης Προειδοποίησης
(Early Warning Europe), το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα
εταίρους προερχόμενους από 7 ευρωπαϊκές χώρες γοηών -στη βιομηχανία το
(Δανία, Γεουανία Βελγιο, Ελλαδα, Ιταλία, Ισπανία! Σεπτέμβου) καταγράφει η
χαι Πολωνία
COSME και υλοποιείται από 15
τις τιμες εισαΕλληνική Στατιστική Αχή.
2010-100,0 και μήνα αναφοάς
τον Σεπτέμ!Οιο 2017, σε σύγ
ιση με τον αντίστοιχο δείκτη
Σεπτεμβρίου 2016, πυοουσίασε
αύξηση 4,1% έναντι αύξησης
1,4% που σημειώθηκε κατά την
έρμανια:
Επιταχύνθηκε η ανάπτυξη
το τρίτο τρίμηνο
σύντοιση των αντίστοιχον
τών του έτους 2016 με το 2015.
Τα φώτα τους στην Ελλάδα στρέφουν οι επενδυτές της
ιατρικής κάνναβης. Στη χώρα όπου το ζεστό, ηλιόλουστο
κλίμα και η πιθανή ευνοϊκή μελλοντική νομοθεσία θα
Εδειχνε στην κυβέρνηση μία πόρτα εξόδου από την
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον
μήνα Σεπτέμβου) 2017, σε
σύγκQ1ση με τον δείκτη
Αυγούστου 2017, παρ)υσίασε
αύξηση 1,5% έναντι αύξησης
1,2% που σημειώθηκε χατά την
αντίστοιχη σύγ υιση των δει
τών του έτους 2016.
επτάχρονη οικονομική
Η γερμανική ανάπτυξη επικατά 0,6%
Όπως ανα4έρει το Bloomberg, το ενδιαφερον των καλ
λιεργητών για επενδύσεις έχει ξεπεράσει το 1,5 δισ.
ευρώ. Τα σχεδια περιλαμβάνουν την χατασχευή πάρκων
λαμβάνοντας ώθηση από
εξαγωγές και επενδύσεις,
Σε ετήσια βάση, η οικονομία
αναπτύχθηκε κατά 2,3 % στο
οκηπίου
ΣύμΤωνα με τα στοιχεία της
των προβλέψεων, με την
βης, όπιος ανέφερε σε συνέντευξή του ο υπουργός Αγρος Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου
κερδίσει
εσίας, το εποχικά προσαρ- μορφώνεται στο 2,8% σε
δο)δεκαμήνου Οκτωβρίου
η κυβέρνηση, θα μπορούσε να
Αχαθάριστο εποχικά αναποοσάρμοσμένη
Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε
0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, έναντι
προβλέψεων για αύξηση
βάση, έναντι 2,3% το προη
γούμενο τρίμηνο. Αυτή ήταν
η πιο
την αρχή του 2014.
με τον μέσο Γενικό Δείκτη του
δωδεχαμήνου Οκτωβρίου 2015.
ΣεπτεμΙΟίου 2016, παρυσίασ
αύξηση 5,9%
ανέλθει σε 200 δισ. ευρώ τα επόμενα !
δυνατή μέτρηση από