Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παναγιωτάκης: Θα πουλήσουμε μονάδες της ΔΕΗ με το πιστόλι στον κρόταφο >>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210-ΤΦ.:1.00E A.Φ. 5103 Πέμπτη 16.11.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΕΑΕΕ: Αύξηση
0,3% στην παρ
αγωγή ασφ
αλίστρών στο
εννεάμηνο
ICAP:
Η ύφεση έφερε λουκέτα στο λιανεμπόριο
ηλεκτρικών εωων
Δεν είναι αντίθετες με τη συμφ
ωνία οι εξαγγελίες Τσίπρα
παραγο)γή
εγγεγραμμένων
ερίοδ
ση της Ενωσης Ασφαλιστ
ETCLOelov
ριο του
σύγκριση με τον αντιστοιχ
μήνα του 2016, οι ασΤαλίσεις
in uang. Βασικός κίνδυνος η στασιμότητα
τους σε μηνιαία βάση (
Αντιθέτως, οι ασφαλίσεις
ηατα ζημιων αυςησαν
τα oryo)γή τους σε μηνυ
(+0,3%)
για πέμπτο
συνεχο ενο μηνα.
Περισσότεροι από
τους μισους ηταν
πρόσφυγες
Γερμανία: 150
Βραβεία Αριστείας στους
μεταπτυχιακούς φοίτητες
αυξήθηκαν
(OLOi τεγο.
Κατά 150% έχει οτυξηθεί ο
έρμανία από το 2014, σύμ4
ωνα με στοιχεία εκθεσης, η Βραβεία αριστείας απονεμήθηοποία διαπιστώνει ότι
2016 ηταν αστεγοι περίπου ητες του Προγραμματος Μετα860.000 άνθροποι. Περισσό- πτυχιακών Σπουδάν «Obeovouτεροι από τους μισούς ήταν χή και Επιχειρησυχχή Στρατηγιπρόσφυγες, ενώ το 8% ανή- κή» του Πανεπιστημίου Πε4)λικοι ή παιδιά.Οπως εκτιμά- αιώς.
ται απο την Ομοσπονδιακή H WIND υποστηρίζει το ποο e
Ομάδα Εργασίας για την αμμα για 4η συνεχή χρονιά ποο
Βοήθεια προς τοις Αστεγο σφέροντας επιπρόσθετα στους
υς (BAG W), ο αριθμός φοιτητές του θέσεις πρακτικής
αυτός θα αυξηθεί κατά άσκησης για την απόκτηση
ακόμη 40%, με τους άστεγο- Ι επαγγελματικής εμπειρίας.
υς να φθάνουν τα 1,2 εκατου- Στόχος αυτης της πρωτοβουλίας
μυρια μέχρι το 2018. Συμφω- είναι η συνδεση της αχαδημανα με την υπηρεσία, από τις κής κοινότητας
βασικές αιτίες της κατάστα- εκπαίδευσης με την αγορά
σης είναι η έλλειψη φθηνης εργασίας, σύμαανα με σχετική
και κοινωνικής στέγης. αλλα ανακοίνωση
και για τα καινοτόμα προγράμματα της WIND που
στουν εναν απο τους σημαντικοτερους εργοδότες της ελληνικής
αγοράς εδώ και 25 χρόνια.
«Σε μια εποχή όπου οι νέοι αμαυσβητούν κάθε παραδοχή του
παρε οντο και επιδυ Χουν να
χτίσουν το μέλλον με νέους
όρους χαι θεμέλια η WIND με
υπεύθυνο τρόπο συμάλλει στην
υλοποίηση του οράματος της
νέας γενιάς.
Σε αυτό το π α σο και επηρεασμένοι από τις ιδέες τον νέων
καν στους διακριθέντες φοιτ
την καθι
Τον κίνδυνο να βρεθούμε σε παρατεταμένη περίοδο χαμ
ηλαν ο,θμων αναπτυξης επιση μαίνει στη φθινοπαοινη εχ0ε(m. Θετική η πορεία στα δημοσιονομικά αλλά η συσσώρευση νεων ληξιτροθεσμων οφει ωνκαι η υστερηση του φορου
εισοδηματος φυσικον προσο των στοιχειο ετει σο αρη
ενδει η q000λογικης χοπωσης.
Ο βασικος κινδυνος για την οικονομια
ελ ηνική οικονομια ε ακο Όπως τονίζει ενα τετοιο
της ανοραστον από την Τρά τη χρο- λουθεί να ειναι η ενδεχό- ενδεχόμενο θα υπονομεύει
νιά που συνεργαστήκαμε με το
ΙΙανεπιστημιο ΙΙειραιά, η
συνέχεια της πρωτοβουλίας
ήταν δεδομένη. Ήρθε η ώρα
δείξετε σε όλους τι αξίζετε!
Είναι τιμή μας να είμαστε από
τους πρώτους που μουρα εστε
τις ανησυχίες σας και ευχόμαστεκα η σταδιοδρομια!», τόνι
σε κατά την διάρκεια της
σύντομης ομιλίας του ο Χ.
Καρμίρης.
μενη παράταση ενός καθε- διαρκής την απρόσκοπτη
στίτος οιονεί στασιμότητας, χρηματοδότηση της ελληνι
να με παρατεταμένη περίοδο κής οικονομίας από τις δυοαρι
χαμηλον ρυθμων μεγέθυ- νεις κεφαλαιαγορές, λογω
νσης, τονίζει το Ελληνιχο της μη ατοχυμοχώσης ηχυ
Δημοσιονομικο Συ βουλιο διευρυνσης ακομα του ογου
ΕΔΣ στη φθινοπωονη του δημοσιου χρεους π00ς ΑΕΠ
εκθεση για την ελληνικ
σφύγων που έφθασαν στην Ο Γεράσιμος Καρμίρης, HR
Γερμανια απο το 2015. Ειναι Director της WIND, é&οσε το
ενδεικτικο ότι 440.000 από παρων» στην τελετή και απέ
τους 860.000 αστεγους είναι νειμε τα βραβεια στους qoum τές
πρόσφυγες. «Παρά το που ξεχωρισαν με τις επιδόσεις
γεγονός ότι η μετανάστευση τους, ενώ συζήτησεμαξί τους
έχει επιδεινώσει δραματιχα για σύγχρονα θέματα του
την όλη κατάσταση, δεν είναι ! επιχειρηματικού κλάδου, αλλά
σε χαμία πε
δική αιτία για την έλλειψη
στέγης.