Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΙΡΩΊΝΗ
Τετάρτη
Νοεμβρίου
Ae18. φύλλου 6903
Καθημερινη εφημεριδα νομου Γρεβε
ΚΩΔΙΚΟΣ
Τιμή Φύλλου 0.15
Δηλώσε1s
Γ. Δασταμάνη
για αποφάσε!s
τns Οικονομικ's
κοινωνικό
Μέρισμα
Οι δικαιούχοι,
τα ποσά και
τα κριτηρια
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 10
Υπό τη
"Δαμόκλειο σπάθη"
των κατασχέσεων
Ι Οι νέοι
Το ονειρο του
es Μουντιάλ χάθηκε
εκατοντάδες
| διαγωνιΤου ΑΣΕΠ
μόνιμες
θέσεις
εργασιας
σε ΕΥΔΑΠ,
ΕΛΤΑ και
"Απειλούνται. εισοδήματα,
καταθέσει, περιουσία
Συνέχεια στην 12
Συνέχεια στην 20
Συνέχεια στην 18
Η Εντυπη έκδοση της ΤΙρωινής"
αποστέλλεται καθημερινά σε
μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
" I ΡΩΙΝΉ
Κάθε ημέρα κοντά στον αναχνώστη