Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Website

Recognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδ ντής. Ni όλος Καραβά ος 1951-197416
τήρο. Εκδότρια Στα ρίδου Ι Σλια
ΔΕΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2017
Περίοδος Β (1974)"
Ap. φόλλου 6880-1 1.509
0.50€
ΤοερχόμενοΣώρ Ο ΟΤΟΕΥκ iv ατης b ecos
Cap)Κύπρος,
Αφιέρωμα της Deutshe welle
αρρυθμιολόγος
διαπρέπει στην Γερμανία
l_a10τηνΛαλά Δράμα
Δραμινός καρδιολόγος-ΙΙΓια pol νοσηλευτές ca. διοικητ col
Η πολυδιάστατη έκθεση
Σε απόσταση» της εικαστικού!
Τόσα χρόνια
ψευδοκράτος.
υπάλληλοι του νοσοκομείου Δράμας
Ηεικαστικός μιλάει στον en.Τ.»
Αγιαλ σμός δο 2012-20: Ολοκληρώθηκε η εκποίηση
λουση παρουσίδοση Απολογισ ru Των περιουσιακων στοιχειων
Στην εκδήλωση θα παρουσια τας σαρεμβά! Της «Μάρμαρα Λαζαρίδης»
για την περίοδο 2012-2017
Γλωσσικά
150 θεματα
του της περιόδου 2012-2017 και απευθύνει
την εκποίηση των περιουσιακών στοχείων Μαρμαρα Λα.
20 Noq βρίου 2017 κ ώρα 18:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας.
τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.
μένους από τον κλάδο του μαρμάρου και η διαδικασία εκποίησης
H 18η Ειδική συνεδριαση πρόσφατα σικών στοιχείο της εταιρείας που ολοκληρ ηκε
, ήταν πολύ αποδοτική για τις πιστώτριες τράπεζες και
τους προμηθευτές, αφού όπως προκύπτει από τα στοιχεία, θα
υ Περιφερειακού
ρίδες, Πολιτικοί και
Συμβουλίου ΑΜΘ
40 εκατ ευρ σχεδόν τις απαιτήσεις τους που υπολογίζονται σε
άγνοια της ελληνικής wλώσσας Φαντάζομαι
ότι, αν όλη την ημέρα ασχολούμουν με τον
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.30, στην αίθουσα
δικός διαχειριστής, προκήρυξε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό
1 . «.. "στην μετά μνημονίου εποχή» αντί του
ορθού μετά μνημόνιο.
2«Ομήνας Οκτώβρης
n.Ε. Ροδόπης στην Κομοτηνή, πρόκειται να
Παράλληλα, έναντι 1,6 Εκατ. ευρώ πωλήθηκε η θυγατρική
ντ της Λος αιεπίσης για 1,6
χειριστής δηλαδή η ΕΥ, μέσα σε ελάχιστο
Οειδικός
ίικό διάστημα κατάφερε να ανασυγκροτήσει την εταιρεία να
αναδιατά ει το πελατολογο, να ανο ει αγορες και να πληρωσει
αδεδουλε μ να των εργα μένων.xp ς μάλιστα απολ
κανείς Αντιθέτώς, λόγω των νέων
οΑΒος στη Γερμανία στο μάνατ
Τοορθόνε
ε ατ ευ ώπωλήθηκε στηνεταιρεία kti ος Μάρμαρα το δεύτερο
Εργοστάουο ene ργάσας μαρμάρων της ero e as οτη Δράμα
Στο ταμε ο της εταιρείας, ως ava epa το ΜΑ π τηλετουργία της τους τελευταίους μήνες ο ειδικός διαχειριστης είχε
tapépe vouy E Tomcast ύψους 5 5 e at. ευρώ τοοο ο
Οκτώβρης
3 a . te
ορ της
5 «Ha
patEac tou kop ου Χ. Το
αμματέα
και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομ
διαχεons
ριστής πρόσθεσεκαι δεύτερη βάρδια στις Ypansna
άνηκαν» αντί του opeoc ανήκαν
git on,
Toopeove
μενος της ΔΝΟης Ου.ο νομικού Περιφέρειας
ξεργασίας μαρμάρων σε Δράμα και θάσο, ένα joint venture με
την Κυριακίδης Μάρμαρα αποθέματα anoe ες άδειες εξόρυξης λατομικές άδε ες εμπορικά σήματα και πάγια) πωλήθηκαν
έναντι 31 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Nordia, συμφερόντων της aκογένειας του κ. Ανδρέα ΑΑΤ που ΒλέΥχει και τα Μάρμαρα Δοτεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.
H Nordia, σύμφωνα μετον διαγισμα αλαμ ντος 140
Εργα ομένους μοι με όλα τα δικα ματά τους Ορό iamponnρεσίας κ.ά.), όπως και η Ικτίνος τους nepinou 15 epYad0μενους
στο δεύτερο Εργοστάσο της άράμας.
in.gr
8.C To χρ μα σπαταλάτε απερίσκεπτα.». Το
η κηδεία του Φ. Πατρικαλάκι
γνωρί(ουν καλά την Γραμματική και το Συντα κάνουν όοοι τελείωοαν μόνο το Δημοτικό
αυτό δεν ειναι αληθές τα λάθη βγαίνουν
né8ανε το απόγευμα της
όπου πρόσφατα κατέφυγε στην οικογενειακή
εστία μετά από ξαφνική σοβαρή ασθένεια, ο
po na e ol υποσχέσεις στην Κομοτηνή
από το στόμα πρωθυπουργών, υπουργών
Σπούδασε αρχικά στη Σχολή Βακαλό, στην
Σπίρτζης:
Σταθάκης: «Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στις πόλεις της ΑΜΘ»
ΑΘ στη συνέχεια τη
και στην Ecole de Dessin Appliqu
AAcadem
" έχει ωριμάσει στο κομμάτι των μελετών και της χρηματοδότησης
μένου ναι
eala Model η οδική σύνδεση Δράμας-Αμφίπολης»
μετά το 1970 και τελείωσαν τις
ην ανάγκη ύπαρξης ολοκληρωμό"
νης παραγιογικής δομής' με βα,
σικό στόχο την ανάπτυξη της
χώρας, τόνισε από την Κομοτηνή ο
των λιμανιών της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης με τα
δυο λιμάνα της Μαύρης Θάλασσας και το
λιμάνι του Δούναβη, όπως επίσης και στην
γοντας με έμφαση ότι "είναι ντροπή τόσες
ότερο, έκαναν λάθη-κανείς δεν είναι αλά
δεκαετίες να έρχονται υπουργο( στην π
ριοχή και να ισχυρίζονται άτι δεν πρέπει
να μπουν διόδια κατά μήκος της Εγνα.
Ποιος φταίει για την άγνο α της Γραμματι.
Χρήστος Σπίρτζης. Μιλώντας στη διάρ.
ια των εργασιών του 6ου Περιφερει,
Συνεδρίου για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ο κ. Σπίρτζης
υπογράμμισε ότι το παραγωγικό μοντέλο
της Σιδηροδρομικής Εγνατίας. Μάλιστα, ο
υπουργός, σε όσους το αμφισβητούν,
ανέφερε τη στήριξη που έχει το συγκεκριμένο έργο από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊ,
κής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και το
α τημα της Ρουμανίας για έντα η σε αυτό
Ο υπουργός αναφέρθηκε στις δεσμεύ.
σεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση με
τους Θεσμούς για το θέμα της επιβολής
των διοδίων, λέγοντας ότι όσοι σταθμοί
έγιναν θα λειτουργήσουν κανονικά. ΥποΥλωσσική πενίζ Ποος φταιει για την απα
| ξωση της γνυίσης τής ελληνικής ΥΑυοας
ότι ευθύνοντα 1 oumo proi παιδείας με
τι αλλε άλληλεςΕ δε ες. E app
μιο crouc 2 oi Eknabe tiko t tele
ταίων πενήντα ετών, που ενδιαφέρονται
κυρίως για τον μισθό τους και
γράμμισε ωστόσο ότι προχωράει ο δο
Από το 1960 άρχισε να ε έτα τα έργα της Χώρας πρ6 α αλλάξει κυ από Η ουδαιότητα της Εγνατίας Οδού yu σμός α την εφαρμογή των
του τα πρ τα 5 χρ να στο Παρ οι & στ ο χωρα των υπηρεσί ν και του δ πολου αλλά και η σύνδεση όλων των λιμανών με ηλεκτρονικ ν αναλο ων δοδ ων και
ανακοίνωσε ότι ο πρώτος δρόμος όπου θα
διόδια θα
περάσουμε
στην ισόρροπη παραγο γική αναπτυξητης
το δίκτυο της, βρέθηναν επίσης στο επίκεντρο της ομιλίας τουκ.Σπιρτή
Συγχρόνως με την ζωγραφική του δράση
ανέπτυξε και έντονη σκηνογραφκή συνερ,
ατρο κο ντο Εθ κό86
ατρο Αθηνών, το Κρατικό Θέατρο Θεσ/κης.
καθώς και με γνωστά θέατρα της Αθήνας κα.
είναι η Εγνατία Οδός.
Για το θέμα της ολοκλήρωσης όλων των
υπουργός σημειωσε ότι ολοκληρωθηκε
αυτός της Ροδόπης και μέχρι το τέλος του
χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί ένας από
τους δύο κάθετους άξονες του Έβρου,
ενώ ο δεύτερος θα έχει παραδοθεί μέσα
χωρας»,
Επίσης τόν σε τ πρέπει να εκλείψουν
πλέον όλα τα κατά οπα του παρελθόντος
που ήθελαν τη Θράκη να είναι η εσχατιά
της Ελλάδας.«Η Θράκη πρέπει και μπορεί
γίνει η αρχή της ενδοχώρας των Βαλ.
κάθετων α ό ντρο την Εγνατί
Επίσης συμπλήρωσε ότ προ ρεκα
η υπουργική απόφαση με την οποια θα
απαγορεύεται η διέλευση των βαρέων
3ηατομική ελλη τυ ν μαθητών, που με
υ κε λόγω των αντιεκπαιδευτικων δικαιογα όμενο με το
άτων, που τους παραχωρήθηκαν από τις
οχημάτων από το παράπλευρο οδικό
κδώσα μια σειρά βιβλίων για τη Ο
κτυο, ώστε να μην επιβαρύνονται οι ουκκανίων», σημείοσε.
καταπονείται
τύπου οχήματα που μεταφέρουν
προϊόντα από άλλες χώρες και εισέρχονΝοεμβρίου 2004. Σήμερα, που γράφω
2017. ΔΕκατρία χρόνια έγραφα
ταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και τα δίπρώτο τμήμα του κάθετου άξονα της-άνέργα
που συχνά εξέθετε. Επίσης έγραφε συνεχώς.
κτυο, πρέπει να
ΜαΚΕδονία και τη Θράκη "και να ρί
ματα μικρές Υλωσσικές μελέτες επισημαίνοντας τα λάθη, που κάνουμε όλοι μας, στον
γραπτό ή προφορικό λόγο και ελπίζοντας
λεγόμενης παραμεθόριας περιοχής όπως
χαρακτηρίζουν ορισμένοι την Ανατολική
Σημείωσε ότι προχωρ ea η ολοκλήρωση
όλων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών
ΣΤΟθάκης "Ga προχωρήσεα η επέκταση
Του δ Τύου φυσικού αερίου στις πόλεις
γεφυρες αναπτυ ης και συνεργασιας με
όλους τους γείτονές μας, επιτυγχάνοντας
τα μέγιστα δυνατ οφελη που μπορούν να
ω ασ στο κομματι των μελετών και της
χρηματοδότησης το έργο της οδο ήςουν
δεσης της πόλης της Δράμα με την Αυ
Το νέο τοπο που κυοφο Ε ται στον
κλάδο της ενέργε ας περιέγραφε ο
Υπουργός Περ βάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στο 60 Avaλλων Ελλήνων
ala,y σας
on είμαι απο
| Y0ητευμένος από το αποτέλεσμα Τα λάθη
γνωστώ μου και αρκετυ
για την ορο χρήση της ea
μα Οφείλω να ομολογήσ
Το 2016, η ΔΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Δράμας.
στημα rautd δεν θα ξαναγράψω άλλο
γλωσσικό θέμα αυτό είναι το τελευταίο.
ιδιαίτερη αναφορα έκανε στην υπο- στις εργασ ες τηςπρωτης ημέρας του ΤΕ ποήθηκε στην Κομοτηνη σύμφωνα με
στις 11 στον
υερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα Δράμας.
γραφή του συμφώνου οάμεσα στην Ελ
λάδα και τη Βουλγαρία για τη σύνδεση
ριφερειακού avamu υακού συνεδρ ου ο
υπουργός αναφέρθηκε και στα διόδια λέσχετική ανακο νωση
NIKOAAO.D
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα