Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3636O • ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ
ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών
και Ηλεκτρονικών Συσκευών
>> ΣΕΛ.13

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ιανοµή κρέατος σε
δικαιούχους του ΤΕΒΑ

>> ΣΕΛ. 2

Ουσιαστικός διάλογος
στη Συνέλευση Άι Γιάννη
Ενόψει της σύνταξης του
Προ πολογισµού και του Τεχνικού
Προγράµµατος του δήµου Αγίας
Παρασκευής

Οµόφωνα απάλλαξε το Γ'
Τριµελές Πληµµελειοδικείο Αθηνών τους ∆ηµάρχους Χαλανδρίου, κ. Σίµο Ρούσσο,
και Ζωγράφου, κα Τίνα Καφατσάκη, καθώς και τις ∆ιευθύντριες ∆ιοικητικού των 2 ∆ήµων, που διώκονταν επειδή το 2014 αρνήθηκαν να παραδώσουν στοιχεία για
τον επανέλεγχο των συµβάσεων
των δηµοτικών υπαλλήλων για
την αξιολόγηση του τότε Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.
Απαλλαγή των κατηγορουµένων
ήταν η Εισαγγελική πρόταση, µε
σκεπτικό βασισµένο στη νοµοθετική ρύθµιση του Υπουργείου
Εσωτερικών, και το δικαστήριο µετά από διάσκεψη ανακοίνωσε την
(οµόφωνη) αθωωτική απόφαση.
Η απόφαση στηρίχτηκε στο
Άρθρο 100 του Ν.4483/2017,
γνωστό και ως πολυνοµοσχέδιο για τους ΟΤΑ, του ΥΠΕΣ,
που ψηφίστηκε το καλοκαίρι
από τη Βουλή, και προβλέπει
την οριστική παύση πειθαρχικών και ποινικών διώξεων ∆ηµοτικών Υπαλλήλων και ∆ηµάρχων, για τη µη χορήγηση
στοιχείων εργαζοµένων.
Στον ∆ηµάρχους συµπαραστάθηκαν εκατοντάδες εργαζόµενοι, κάτοικοι των δύο πόλεων,
οι αντιδήµαρχοι και οι αρχηγοί
των δηµοτικών παρατάξεων.

ΟΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΙ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΙ∆Η ∆ΕΝ ΕΙΧΑΝ ∆ΩΣΕΙ
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒAΣΕΩΝ

Οµόφωνη
απαλλαγή
>>ΣΕΛI∆Α 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

«Μέληµα µας η αντιµετώπιση των
προβληµάτων της Μεταµόρφωσης»

«Μετά το ξεχρέωµα,
η ελάφρυνση
των κατοίκων»
>> ΣΕΛ. 14

>>ΣΕΛ. 16

Ανακοίνωση µε σκληρούς χαρακτηρισµούς για τα προβλήµατα στο ∆ηµοτικό
Ωδείο Πεύκης εξέδωσε η ανεξαρτητοποιηµένη δηµοτική σύµβουλος Λυκόβρυσης Πεύκης, κα Μαρίνα Πατούλη.

>>ΣΕΛ. 12

«Εργασιακός µεσαίωνας στις συµβάσεις των καθηγητών
στο ∆ηµοτικό Ωδείο»

Σε αναζήτηση κοινής γραµµής
πλεύσης ενόψει των
επόµενων δηµοτικών
εκλογών βρίσκονται ο
επικεφαλής της παράταξης
«Ελπίδα για τη
Μεταµόρφωση» Στράτος
Σαραούδας και ο επικεφαλής
του Συνδυασµού «Ανατροπή
και Αλληλεγγύη στη
Μεταµόρφωση» ∆ηµήτρης
Περιβολαράκης, όπως
αποκάλυψαν σε κοινή τους
συνέντευξη.

>>ΣΕΛ. 3-8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα