Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26923 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΔΝΤ: Αύξηση του ΑΕΠ
κατά 1,8%
το 2017
Ποιον τε^^κα να εμπιστευτουμε ΔΝΤ η ΕΕ Υια τις προ
Βλέψεις τους;
χρηματιστηριο
Μενάλες ρευστοποιήσεις από τις τράπεζες
ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε
έκθεση του γενικότερα για την Ευρωπαϊ
κή ο κονομία, προβλέπε
ικονομία θα αναπτυχθεί εφέτος με ρυθμό 1,8%, με 2,6% το 2018 και κατά 1,9%
του ΑΕΠ το 2019, πα!ά το γεγονός ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε
προηγούμενη εβδομάδα επί τα χειρω τη
δική της πρόβλειγή (ανάπτυξη 1,6% το
2017). Για τις καθα!ές επενδύσεις το Taμείο βλέπει αύξηση 10,8% εφέτος, κατά
11,8% το 2018 και κατά 13,1% το 2019
ε κλοιό ισχυρών
πιέσεων βρέθηκε η χQnματιστήριακή αγορά
στην πρώτη συνεδρίαση
της εβδομάδας, υποχώ
ώντας κάτω από τα
κρίσιμα τεχνικά επίπε
δα των 725 μονάδων. Ε
κλεισε στα χαμηλότε!α
επίπεδα από τη συνεδρι
αση της 28ης ΑπQ1λίου
2017, υπό το βάρος των
ρευστοποιήσεων
τ!άπεζες και στη μετοΓια το δημοσιονομικό έλλειμμα εχτιμά
πως θα ανέλθει σε 1,7% του ΑΕΠ εφέτος,
ξει δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,2%. Για
σε 180,2% του ΑΕΠ εφέτος, σε 184,5%
του ΑΕΠ το 2018 και σε 177,9% του ΑΕΠ
Τιμών
έκλεισε
Ενδοσυνε
N. Παππάς:
τεγραψε κατώτερη τιμη
«ΕΠανασταση
στην στις 714,47
μονάδε
54,395 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
51.437.770 μ
αΥροτικη
φερουν οι
url ηρεσιες»
Η αγορά χινήθηκε σε πτωτική τροχιά
για έετη συνεχή συνεδρίαση, στη διάρκεια
των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός
δείκτης καταγράφει συνολική πτώση
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
σημείωσε πτώση σε τοσοστό 2,73%, ενώ ο
μετοχή του ΟΠΑΠ (+0,11% στα 9,49 ευ
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση ση
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα
ποχώρησε σε ποσοστό 2,63%
ΣΕΒ: Κίνδυνος αναιμικής ανάκαμψης
Παράλληλα υπενθυμίζει ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι +1,6%, σύμφωνα με την ΕΕ
νοίγεται ένα τεράστιο πεδίο που θα σημα
ι βιώσιμη α
ς, Τηλεπικοινωνιών και Ενημε
ρωσης, Νίκος Παππάς, σε ημερίδα που διογάνω.
Αστεροσκοπείο Αθηνών με τίτλο Περιβάλ
όλογες επιδόσεις παρουσίασε η
οικονομικη δράστη!ιότητα χατά το 3ο
τυμηνο του 2017 οι οποιες φαινεται να
διατηρ)ύνται, με μία μικ!ή κάμψη, και
Χατά το 40 τουηνο του έτους, τονίζει ο
ΣΕΒ στο μηναίο δελτίο οιχονομικής δ!α
στηριότητας, προσθέτοντας ότι: «Σε 2aται και εφόσον ολοκληρωθεί ομαλά η τον
τη αξιολόγηση του πραγ!άμματος προσα!μογης, η ανάκαμψη της ελληνικης
οικονομίας αναμένεται να ενισχυθεί το
2018 και το 2019
ητες καθυστερήσεις και προσκόμματα
σε μεγάλες επενδύσεις. Στη βάση αντ
μία δυναμική ανάκαμψη απαιτει Χαταρ
χήν την
υσικες χαταστροφε
παραχολούθησης, x
οίηση μεταρρύθμισε ων για
αγραφής, πρόγνωσης και εκτίμησης κινδύνου
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ Παππάς, «συμ.
Ωστόσο, ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι παρά
τη σταθεροποίηση του οικονομικού κλίμα
τος υπαρχει χινουνος αναιμικης αναχαμ
ψης, καθώς η υπερφορολόγηση ασκεί πιέσεις στο εισόδημα χαι την κατανάλωση
Την ίδια ώρα, τονίζει, διάφορα γραφει
νή βούληση στήριξής τους από την χυβέρ
νηση, ώστε να αυξηθεί η απασχόληση και
ο διαθέσιμο εισόδημα σε μια σταθερή μα
κροχρόνια βάση»
τον στον χώρο του δ
έτοντας
αςότι
της π θυ ε η υπερνο αν γηση ασκεί πμ
Χ οτε πευρ το σης με τον ουθμα αν που ης
vuH τάμε προς μέλλο και να
οποιήσου
της ευ!ωπαικης οικονομιας να ενισχυ
Die Welt: Στη Μεσογειο διακυβεύεται η
τύχη της ΕυρώΠης
Ο ΣΕΒ υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκ
Επιτροπή, στις Φθινοπωρινές Προβλέψεις
της αναθεώρησε προς τα κάτω την
ση για τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, τοποθέτοντας τον στο +1,6%, από +1,8%
σύμφωνα με τις προηγούμενες προβλενεις
κυβέρνηση δημιουργεί ή δυσκολεύεται να
ιαχειριστει, ανατρέπουν το σχεδιασ
Και την υλοποίηση εμβληματιχών επενδύσεων που συγκεντρωνουν το διεθνές
διαφέρον,
Eldorado Gold χαι το Ελληνικό. Με δεδομένο τον παγκόσμιο ανταγωνισμό στην
προσέλκυση χεφαλαίων κάθε σοβαρός
πενδυτής θα διστάσει να δεσμεύσει κεφά
λαια στην Ελλάδα, όταν βλέπει αδικαιο
που κάποτε βρισκόταν το λίκνο της ενου παϊκής ιδέας σήμερα συσσωρεύονται τα προβλήματο ευρώ εξακολουθήσει να σκοτώνει τις οικονομίες στο νότο και να έρχονται μαχά μετανάστες
άρθρο με τίτλο «Κασι
συμβαινει
βλέπει αναπτυξη +2 5%. Σημειωνειαχό
διακυβεύεται η υπαρξη της ΕΕ» γράφει η γέρμανικη ε
ημέ66α Die Welt σε
εσόγειος»
παϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Κυ
βέρνησης (Προϋπολογισμός 2017) έκαναν
Ηεφημεριδα σημειώνει ότι επί του παρόντος στην κεντρικη Ευρωπη φτάνουν χατά
εύριο λόγο πιεστικά τα νέα από τη Μεσόγειο, όταν οι μετανάστες επιχειρούν
την είσοδό τους στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Κατά μήκος της ανοιχτής γραμ+2,7% το 2017, όμως η χα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα