Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Νοεμβρίου |
AQ16. φύλλου 6902.
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενών
ΚΩΔΙΚΟΣ
wois Επιμελητήριο
Νομ6s Γρεβενων
Εκλογέ.Κεντροαριστεράs
Γεννηματά,
Ανδρου λάκns
το δίδυμο
Υποψήφιοι
Στη μαχη της εκλογικής ανα.
μέτρησης για την ανάδειξη της
νέας διοίκησης του ΕΤυμελητη
ρίου πουθα γίνει στις 9, 10 και
11 Δεκεμβρίου, pb(ονται τρεις
συνδυασμοί. Ο νυν πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Νίκος Ράμ
μος με την « Ανεξάρτητη Επι
μελητηριακή Κίνηση», ο κ
Παναγιώτης Γιώτας με το συνδυασμό-Επιμελητήριο Αξιών"
και ο κ. Γιώργος Νταγκούμας
το συνδυασμό «Γρεβενά
Προοπτική Ανάπτυξης»
Συνέχεια στην 11
Συνέχεια στην 10
Μεγάλα Έργα
06onoifas
Στο Δήμο
Δεσκάτns
Εκδήλωση για την βράβευση
των Διακριθέντων ΑθλητώνΑθλητριών της Περιφέρειας
!ενισχυμέν
παρεμβάσεις
ea anav
Δυτικής Μακεδονίας
σουμε στα
ζητήματα τηs
μεταλ ιγνιτικήs
Περιόδου»
τόνισε
ο Περιφερειάρχns
σε σύσκεψη για
το θέμα
Συνέχεια στην 20
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Συνέχεια στην 8
Συνέχεια στην 181
Η Εντυπη έκδοση της "Πρωινής"
αποστέλλεται καθημερινά σε
μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
Κάθε ημέρα κοντά στον αναχνώστη