Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
EEO: Αισιόδοξα μηνύματα για τη Θεσσαλονίκη έστειλε η WTM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος,ΚΗΤ
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τρίτη 14/11/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Ο υπουργός Περιβάλλοντος μιλώντας στο συνέδριο της Διεθνούς Ενεργειακής Ακαδημίας
χρονια
Η«καθαρή» ενέργεια είναι το μέλλον
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Στουρνάρας:
Ανάπτυξη 1,7% αναμένει φέτος η ΤτΕ
Οκτώ λόγοι που κάνουν
Τουρισμός
Την Ελλάδα ελκυστική για επενδύσεις
Ανάπτυξη 1,7% αναμένει φέτος η ΤΤΕ. Η Προσαρμογή
και Πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Στο στόχαστρο
Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές Πρέπει να αρχίσουν
σύντομα οι ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί.
για το 2018
πότηΒρετανία
Παρά τα λάθη που έγιναν, τις περιστασιακές καθυστερήσεις, ακόμα και τις
σοβαρές once0δρομήσεις, η προσαρμοou néme λάδα είο,onge | Στο σφυρί Τρία ξενοδοχεία της
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
woLakiira SA
μεγαλύτερες στα χρονικά», τόνισε ο
Γιάννης Στουρνάρας στην ομιλία του στο
2nd EU-Arab World Summit. Τόνισε
ωστόσο ότι «για την Ελλάδα αυτή τη
στιγμη απομενουν τρεις προκλησεις που
αποτελούν κληρονομιά της κρίσης το
υψηλό ποσοστό ανεργίας το υψηλό
δημόσιο χρέος και το υψηλό απόθεμα μη
εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών»
Στο σφυρί βγάζει η Deloitte, ως ειδικός ευρώ
εκκαθαριστής της Lakitira SA (όμιλος Ανδριό
Πουλου), Τρεις ξενοδοχειακές της μονάδες Τα Τρία ξενοδοχεία πωλούνται «καθαρά»,
στα Δωδεκάνησα
χωρις υποχρεωσεις και ως εκ τουτου αναμενεται να εκδηλωθεί ισχυρό ενδιαφέρον. Η
Ανάπτυξη! 2,1% το 2018
προβλέπει η Πειραιώς
Στο 1,8%
Πρόκειται για τις μονάδες Lakitra Suites, εκδήλωση ενδιαφέροντος αναμένεται να ξεκιLakitira Resort και Lakitira Helona Resort, νήσει στα μέσα Του μήνα, ενώ αμέσως μετά
συνολικής δυναμικότητας 615 κλινών, με θα υπογραφούν συμβάσεις εμπιστευτικ°T
εκτιμώμενα έσοδα για φέτος 11,5 εκατ. ητας (NDAs)
για το φετινό ΑΕΠ
Αρνητική απάντηση γου Συνταγογραφ- την απένταξη του προϊόν εντάχθηκε αξία Του σκευασμαέλαβε η εταιρεία ούμενων Φαρμα- φαρμακευτικού στη θετική λίστα τος σε σχέση μετις
Roche στο αίτημα κευτικών ιδιοσκε- σκευάσματος έπειτα από αίτημα ήδη υπαρχουσες
της για απόσυρση υασμάτων (ΕΠΙΤρο- Cotellic ano τη θετι- της ενδιαφερόμενης θεραπευτικές επιλοο γ κ ο λ ο γ ' κ ο ύ ηή Θετικής Λίστας), κή λίστα και ένταξή εταιρείας και αξιο- γές.
φαρμάκου απότον ο υπουργός Υγείας του στην αρνητική, λογήθηκε βάσει επι. Το Cotelic (κομηκατάλογο συνταγο- Ανδρέας Ξανθός για
γραφούμενων σκε- υπέγραψε Υπουργι- δημοσίου συμφέρ- ηρίων nou αφορούν στοχευμένη θεραυασμαΤων
'Οπως ανακοινώθη- ατίθεται πιο κάτω), δημόσιας υγείας.
κε , έπειτα από με την onoia ano- Σύμφωνα με το Το βασικότερο από μελάνωμα και anoεισήγηση Της Ειδι- ρρίπτε! Την αίτηση σκεπτικό Της ΕΠΙΤρ- αυτάτα κριτήρια Τελείτη μία από ΤΙς
Κατάρτισης Καταλο- HRoche είχε ζητήσει εταπιο κάτω, το μενη θεραπευπκή Την ίδια ένδειξη
λόγους
στημονικών κριτμεπνίμηη) an°τελεί
Χαρίτσης:
Πρόσθετοι πόροι για Τρία
κρίσιμα έργα σε Αν. Μακε
δονία-Θράκη
για αΠ0συρση
κή Απόφαση (nap- οντος, και ειδικά στο φαρμακο και Πεία για το κακοήθ.
όχι στην ΤΙμή του. ες μεταστατικό
ΕΠΙΤροπης της εταιρειας
ής, Που napaTie_ ήταν η Προσηθέ- δυο δραστικές με
απο τη θετικη λιστα