Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Δευτέρα 13.11.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5911
Η ατζέντα που ενδέχεται να αυξήσει τον
λογαριασμό
Το σενάουο τον clean exit αι πώς επηρέαζει τις τQάπεζες
Η χώQα μας διαθέτει μια προνομιακή γεωπολιτική θέση στην καρδιά της Μεσογείου
Το eyX001001Χονομικό πέριβάλλον έχει πλέον σταθέροποιηθεί
Η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό δυναμικό επιχειρήσεων, που
υποοούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών χαι δραστη010τηταν στον Χατασχευαστυχο τομέα: απο την υΛ
χατασκευαστιχάν έργων και την προμήθεια άριστης ποιότητας
δομιχών υλιχών, μέχρι την ανάπτυξη του,Q1στιχών αυνήτων, τον
ξενοδοχειακό εξοπλισμό χαι την εσωτερική διακόσμηση, τόνισε ο
K. Μίχαλος σε ομιλία του στη 2η ευρω-αραβική σύσκεψη
Γενι ός Διευθυοποίηση μεγάλων |
ντής του Melia
Athens Hotel ανέλαβε ο Χρηστος
Ο κ. Χοήστος Λήμας ανέλαβε
καθήκοντα Γενιηού Διευθυντή
του Melia Athens Hotel.
0 x. Αήμας δράστη!ιοποιείται
στον χώρο του Hospitality από
τις αΟΧές της δεκαετίας του
, σε διευθυντικές θέσεις.
επιχειρησεις και στον τομέα της ενέργειας, μέ Έχει διατελέσει υψηλό!αθμο
εξειδίκευση στην αναπτυ η ενερ ειαχων υποδομων, στέλεχος σε μεγάλες ξενοδοχεΌπως υπογράμμισε ο κ. Μιχαλος, n'ηλό επιπεδο
τεχνογνωσίας και κύρους διαθέτουν οι ελληνικές | 1000
Στα 52,9 εκατ. η επιβατική
κίνηση στους αερόλίμένες
αλλα χαι στην παοαγωγη προιοντων όπως τα θερμικά
ηλιακά συστήματα.
ακές μονάδες, με τελευταία
θέση Γενικής Λιεύθυνσης του
Athens Tiare Hotel. Είναι
πτυχιούχος Marketing και
ξενοδοχειακού Management
χαθώς και κάτοχος Μεταπτυχία ού Τίτλου σε Strategic
Business Administration
Citi: Αποφεύγει την
πρόληπτική πιστωτική
γράμμη η Αθήνα
Για την ανάληψη των καθηκοντων του μεταξύ άλλων τόνισε:
πολύ χα!ούμενος που
εγκαινιάζω μια συνεQγασία με
τον πολυεθνικό ξενοδοχειακό
κολοσσό Melia Hotels &
Resorts. Η παοουσία μου στο
Melia Athens Hotel αποτελεί
μία ευχά!ιστη πο)κληση. Το
Melia Athens αποτελεί ένα από
τα πιο αναγν(!)Q1σμενα ΞενοΑύξηση 8,57% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας το 2016, σε σύγκριση με το προη
γουμενο ετος, ενω το συνοΛΟ πτήσεων εσα)τεουκου χαι
Τις αναφορές του Γερούν εκταμίευση
Ντάισελμπλουμ στην
εση του στην ευρωβουλή του προγ&άμματος, εάν
σχολιάζει σε κθεση της η όντως συμφωνηθεί, θα
ταμ ε ιαχων
ερικού αυξ
στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που ανα
να συνεχί
υμε να ιχανοποιούμε κάθε στιγμη τους επισκεπτες μας,
παρέχοντάς τους σύγχρονες χαι
υψηλής ποιότητας υπη!εσίες
ηοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
παράσχει ενα σημαντι-χο
ιχτυ ασφαλειας για την
Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία α4ιξεων και αναχωρησεων διαπιστώνεται ότι, το σύνολο των πτήσεων εσατερι
nou και
Σημειώνεται οτι ο επικεφαλής του Eurogroup τόνισε Ελλάδα, η οποία θα αποσε
σημειώνοντας αύξηση 5,70% σε σχέση με το 2015, που
είχε ανέλθει σε 444.249
μιεύσεις προς την Ελλάδα ωνίας προληπτικής πιστωτι
Ο Χοήστος Δήμας γεννήθηκε
τον Μά!τιο του
προβλεπονται επαρκή
ταμειακά «μαξιλάρια» για τη
κολυνθεί χαι η
μνημονιακή περίοδο, πλήρη χρημ
μετά τον Αύγουστο του 2018,
τις αγορές.
Επιχει!ήσεων
σεων, από την ΕΕΔΕ.