Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ι ια ποιους οννταςιουχους χτυπα η καμπανα των μειώσεων
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
S> TE
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A.Φ. 5101 Τρίτη 14.11.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Συνάντηση Παπα
Σταθάκης-Σέφτσοβ
>>> Τελ.
ημητρίου με τον
CEO της Πλαστικά
Πολύ μεγαλύτερο από το περσινό
το κοινωνικο μέρισμα
Οι νέες πρωτοβουλίες για τη χρηματοδότ
ηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας
ς Οικονομίας και
Ανάπτυξης κ. Δημήτρης
Παπαδημητρίου συναντήθη
ε σήμερα με τον Πρόεδρο
(Όμιλος Πλαστικά Θράκης
ΠΛΑΘ +0,42%) κ. Κώστα
ΧαλιαΟη, εν όψει του Ανα
πτυξιακού Συνεδρίου στη
βρίου.Ο x. Χαλιώρ
ενημέρωσε τον κ. Παπαδημητρίου για το αντικείμενο
τις δραστηριότητες και τα
νέα επενδυτικά σχέδια της
επαγγελματικού λογαριασμού
Επίσης, υπήρξε ανταλλαγή
αποψεων για την πορεια της
ελληνικής οικονομίας, τα
χοηματοδοτικά εργαλεία και
για τα περιθώρια περαιτέρω
, τουριστικού
T. Περιβάλλοντος.
16ετίας στην
απασχόληση
τους χαστανοπαραγώγούς
Εηδόθηκε η Κοινή Υπιυογική
Αποφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου
και της Υφυπουργού Οιχονο
μικών Αικατερίνης Παπαντσιου (ΦΕΚ Β 3941) που αφορά
ενημε όσει άμεσα την Αρχαιολογική Υπηρεσία για τις δέονσες ενέργειες εκ μέρους της (η
ρύθμιση αντιχαθιστά τη βεβαία)ση της αρχαιολογικής reεσας, που απαιτούνταν
σήμερα)-Με την ΚΥΑ αυτή το
Στον επαγγελίαΠΧΟ τραπε
αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτονικά μέσα πλη00μής όπιος, ενδεικτικά, μέσα πληαομής
με καρτα, εντολες αμεσης χρέωσης, μεταφορες πιστωσης,
παγιες εντολες, καθως και συναλλαγές με μετρητα
Ο Myαριασμό, οι υποχρεοι
μέχρι
Την χειρότερη επίδοση από τη δενδροκομική εκμετάλλευση Υπουργείο Περιβάλλοντος και
το 2001 καταγράφει το ΙΧαστανοτεμαχίων. Σκοπός της Ενέργειας προβαίνει σε μια
ισοζύγιο προσλήψεων
αποχοοησεων στην ελληνική βελτιωση των συνθηχαν χαλυ- τους καστανοπαραγωγούς της
αγορά εργασίας, σύμφωνα | 80Υειας για χιλιάδες καστανο- χώρας, ιδιαίτερα σε περιοχές
με τα στοιχεία του πληροφο- παραγούς της χώρας, των όπου παραδοσιακά η δραστηρ- Τον επαγγελματικο ογαρ υποχρεωμενες απο τον νομο
ιακου σιστημα ος Εργανη οποίον το ασικό εισόδημα τητα αυτή αποτελείσημαντική υασμο, μεσω του οποιου οι να αποδεχονται πηρωμές
Ειδιχότέρα, για το μήνα εξαρταται από τη δραστηριοτ- οικονομικη εκμετάλλευση των επιχει
Οκτώβριο 2017 προκύπτει ητα αυτή
αρνητικό ισοζύγιο προσλή. Συγκεκριμένα με τη νέα ΚΥΑ όπως ο Ολυμπος.
ψεων-αποχοοήσεων κατά | πο°βλεπεται ότι:
98.420 θέσεις εργασίας.
Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες υπερβαίνει το 45%, αντί του την έκδοση εγκυκλίου που δια
πρόσληψης ανηλθαν σε 25% που ουεείοσημερα, στις σαφηνίζεται ότι τα καστανοτε- ουνο υπουργος Οικονομιας λογαριασμο ους στον δια208.643 και οι αποχωρησεις περιττύσεις που η δασική έκτα- μάχια που βρίσκονται στους Δ Παπαδημητοιου και η δικτυακο τοπο της ΑΑΔΕ με
σε 307.063, ex τον οποίον οι ση στερείται βλάστησης ή αυτη δασικούς χαρτες ως εκτασεις υφυπουργος Οιχονομικων τη χρηση τον Χουχων του
81.021 προήλθαν από οικει- έχει χαταστραφεί, υπο αθμιστεί που ήταν ανεκαθεν δασικές, Κατ Παπανατσιου, οι Taxisnet.
οθελείς αποχωρήσεις και οι ήαραυοθεί
συγκεκριμένης ΚΥΑ είναι η
αχόμα ρύθμιση που εξυπηρετεί
ρησεις χαι επαγγε- με πΜαστιχο χρημα και
λματιες αποδεχονται συναλ- εχουν εγκαταστήσει POS
λαγές με POS,θα πρέπει να πλέον υποχρεούνται να
δηλάσουν στο TAXISnet. δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή
Με αποφαση που υπογραφ- τους επαγγελματικό/ους
ν και δασιχών εκτάσε(ον,
διασφάλισε τους ίδιους παραγωγούς με
Η κλίση του εδάφους να μην
α ειναι ενταγμένα
Εάν μετά την εγκατάσταση του
δικαιούχου στην €κταση,
προκύψουν αρχαιολογικά ευρήματα, αυτός υποχρεούται να
στον ΟΣΔΕ και να διχαιούνται
επιδότησης
01 ΙΕΚΕΙ
συμβάσεων αορίστου χρόνου
η ληξεις συμβάσεων ορι σμεαπό