Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Κατεποντισθησαν
Απώλεσαν το υέτοο
οι συνοι αλίστε
Άπό 46.358 ψήφους στις 2
Γιώργος Καμίνης που γνωρίσαμε
μα του, αν έχει βεβαιως συναίσθηΠοιο διχαιούται
το Ποινωνυχο μέρισμα
Θετικές οι πρωτες αντιδράσεις της ΕΕ στο διά
Άποχαιοετισμός σε έναν φίλο
ETTTphrTE μου σήμερα νά άποματα τής Αθηνας, τής Αρτέμιδος καί
γευμα, ε χε DeEl στό σπίτι ό Δημήφιλιππόπουλο" στο ΕΟ os», μού
Τό ξανδιάβασα, τό ξαναέγρατό πρώτο ρεπορτάζ άπό τά τρία
στόν Κορυδαλλό, γιά νά τό χρησ «Τήν έπόμενη φορά πού θά τόφρες
& λαο
Πολύ άργότερα, τόν ρώτη
να δημοσιογράφο!» μού ε πε. Οχι,