Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

16oC, 12.00

15oC, 8.00 μ.μ.

16oC - Υγρασία 94%-90% - Άνεμοι: ΝΑ 4-5 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:05 - Δύση ηλίου: 17:13

€0.80

ÅëëçíïáëâáíéêÝò äéáöïñÝò, ìÝñïò åíüò ìåãáëýôåñïõ ãñßöïõ
Το περιεχόμενο της διήμερης εργασιακής «κάθειρξης» σε κρητικό ξενοδοχείο των διπλωματικών αποστολών Ελλάδας και Αλβανίας, έμεινε επτασφράγιστο μυστικό. Οι περί διαγραμμάτων αρχικές, ενδιάμεσες και τελικές δηλώσεις των υπουργών Κοτζιά και Μπουσάτι, αποκαλύπτουν δια της ατόπου απαγωγής ότι μάλλον δεν προέκυψε κάτι τόσο εντυπωσιακό όσον αφορά στην πρόοδο άμβλυνσης των ελληνοαλβανικών διαφορών, που δεν είναι ούτε λίγες
ούτε αμελητέες. Άλλωστε ο επικεφαλής της αλβανικής διπλωματίας είχε φροντίσει από την Παρασκευή ακόμα, να δηλώσει στα ΜΜΕ της πατρίδας του
πως ένα πακέτο εκκρεμοτήτων ηλικίας 70 χρόνων δεν ξεφορτώνεται με τη μια και μόνον για λόγους αμοιβαίας καλής θέλησης. 3 >>

5197
VEENDAM - ÅðéâÜôåò: 1.627, 08.00 - 17.00.
COSTA DELIZIOSA - ÅðéâÜôåò: 3.570, 09.00 - 14.00.

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4530

ΣΥΣΤΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

Äõï ìÞíåò íá äçëþóåôå ôéò æçìéÝò
z

Οι δηλώσεις
Θ. Γαλιατσάτου
και Ν. Πανδή

Ο Φασιανός επίτιμος δημότης στον τόπο του

ΔΩΡΑ ΚΑΜΟΝΑΧΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Όπως δήλωσε η κ.
Πανδή, όσον αφορά στο ζήτημα
των αποζημιώσεων, θα ακολουθηθεί η διαδικασία βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η οποία προβλέπει εντός διμήνου τη δήλωση εκ
μέρους των πληγέντων της ζημιάς
που υπέστησαν, στον Δήμο ή στην
Περιφερειακή Ενότητα.
Αν οι ζημιές έγιναν σε καταστήματα, επιχειρήσεις, βιομηχανίες,
οι πληγέντες πρέπει να απευθύνονται στην Περιφερειακή Ενότητα.
Αν πρόκειται για ζημιές σε κατοικίες, η δήλωση γίνεται στα γραφεία του Δήμου.
Για τις ζημιές στην αγροτική περιουσία (ελιές, ζώα κτλ), οι διεκδικούντες αποζημίωσης πρέπει να
απευθύνονται στον ανταποκριτή
του ΟΓΑ της περιοχής τους.
Σελίδες 8&9>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε τελετή, του απονεμήθηκε επίσης από τον Δήμαρχο Κέρκυρας Κώστα Νικολούζο, το Αργυρό Μετάλλιο
της Κερκυραϊκής Αξιοσύνης και του Καλλιτεχνικού Διπλώματος. Παρευρέθηκε ο σπουδαίος Κερκυραίος μουσικοσυνθέτης Γιώργος Κατσαρός και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, η βουλευτής Κέρκυρας Φωτεινή Βάκη και άλλοι.
11 >>

4 ìüíéìåò èÝóåéò
éáôñþí ãéá ôï
ôìÞìá åðåéãüíôùí

Ôá «êïõêéÜ»
ôùí åêëïãþí
ôïõ íÝïõ öïñÝá
óôçí ÊÝñêõñá

3 >>

Óçìáíôéêü
âÞìá ìåí, äß÷ùò
åéäÞóåéò äå! >>
6

13 >>

4 >>

¸÷áóå ôï íôÝñìðé
êïñõöÞò ç ÁÅË



Τελευταία νέα από την εφημερίδα