Πρωτοσέλιδο Χανιώτικα Νέα:
WebsiteRecognized text:
AP, DYMOY 15.309
TPITH 14.11.201
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
www.haniotika nea.gr e-mail: infohaniotika-nea.gr
0,80c
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Κοινωνικό μέρισμα
1,4 δισ. ευρώ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Καμπανάκι" για
την αξιολόγηση
Εντός Δεκε
ρίου η καταβολή του
»Σελ 19
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ψηφιακό χάσμα γενεών
» "Νρωταθλίτρια η χώρα" στα online na1χνίδια
αλλά και στους ηλεκτρονυα αναλφάβητους
» Καταστροφική
ενδεχόμενη
καθυστέρηση
2. Σελ.16
Europese
ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ
Διασφαλίζεται το μέλλον
του ΕΠΑΛ Βρυσών
» Για αλλαγές σε συνταξιοδοτικό και φορολογία Πιέζει η Ευρωπαϊκή ΕπιτροΠη
Το βασικό μ νυμα ότι η Ελλάδα έχει cit χει ση
μαντικές μεταρρυθμίσεις στα δημοσιονομικά, τον
τραπε κό τομέα στο επιχειρηματικό Περιβάλλον,
στη δικαιοσύνη και τη δημόσια διοίκη η αλλά οι με
ταρρυθμιστικές Προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν καθώς η εφαρμογή τους θα κρίνει την crnτυχία του τρίτου Προγράμματος, στέλνα μέσω txθεσης της η Ευρ onaiK Επιτροπή.
Με βάση την b en, ως βασικότερες μεταρρυθμίσεις στον
τομέα των δημοσιοοικο νομικών αναφέροντα, το συντα οδοτικό το φορολογικό και η μεταρυθμιση του ΦΠΑ
Οσον αφορ το τημα του ελληνικού χρέους η Επιτροπή
υπενθυμίζει ότι τον Μάιο του 2016 το Eurogroup συμ
φώνησε σε μια δέσμη μέτρων για το χρέος που θα πρέ
πει να εφαρμοστεί σταδιακά, εφόσον είναι αναγκαίο και
υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του προγράμματος.
Ομόφωνα αποδεκτή έγινε χθες από τα Δημοτι
κά Συμβούλια Αποκορώνου και Σφακίων η πρό.
ταση του δημάρχου Αποκορώνου Χαράλαμπου
Κουκιανάκη μέσω της οποίας διασφαλίζεται το
μέλλον του ΕΠΑΛ Βρυουν, απομακρυνο τας το δια
φανό ενο λουκέτο. Την ίδια ώρα ο δήμαρχος Σρα
κίων 1ο άννης Ze kPrafvei επίσης μπροστά ώστε
να ενταθεί η πίεση που θα λύσει το πρ ημα της
1 φετινής xpovidc.
ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ
» Σελ.21
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕ.ΔΗ.Κ.
ΓΙΑ ΤΟΝ Β.OAK.
Σημαντικές εκδηλώσεις για
Βήματα Προόδου
»Εντός
την Παγκόσμια Ημέρα Ελαιοκομίας
Εντός μελέτης ο Αγιος Νικόλαος
»Σελ 5
»Σελ. 9
διαβάστε ακόμα
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ρημάζει το Παλιό σχολείο
Σελ. 6
* Επέμβαση αγγειοπλαστικής και τοποθέτηση στεντ
για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο Χανίων
»Σελ. 13
ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
Σχεδιασμός
για την επόμενη
Ανησυχητικά στοιχεία για τον παράνομο
τζόγο στην Ελλάδα
20 Σελ. 24-25
* Πιο πια η κακοκαιρία στην Κρήτη
σύμφωνα με νεότερα δεδομένα
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας
Τρίτη-Τετάρτη και Παρασκευη 12:30-15:00
και tnv npaatn Kupiox κάθε μήνα 10:00-15:00.
Ομαδικές και σχολικές emokkytK
πραγματοηοιούνται καθημερινά με ραντεΡο.
>>Σελ 26
» Πρωτιά για τον
Φόρος τιμής στον Κώστα Βεργόπουλο-Μετά το τέλος":
Η οικονομία της καταστροφής και η επόμενη μέρα
στον Νομό Χανίων
rpégu ° Δ. Κακαβελάκης
και σε όλη την Κρτη
Σελ 36-37
* Οι πρώτες εντυπώσεις από
BIOITA Xvito T 28210 80090
Email: infoe typography-museum.o
www.typography-museum.gr
τον Μανουέλ Ρόκα στον ΠΛατανιά
Σελ 10, 18-19
στις σελίδες 49-54