Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κρίμα κι-άδικη ήττα
για την Κρανούλα
Τρίτη 14
Νοεμβρίου 2017
Ap. Φύλλου 5976
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάνινα 1 τηλ: 265 1077466 fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] forthnetgrl www neoiagonesgr
100.000 ευρώ για έργα
ΦΩΦΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΥΡΟ
στο Νησί
Εργα αναβααμισης και Βελτίωσης
υποδομών, της Δημοτικής Ενότητας
Νήσου Ιωαννινυν συνολικού Προηολογισμοο 100.000 ευρώ ενέκρινε στην ΤΖλευταα της συνεδριαση
η Οικονομικη Enrponn του Δήμου
Τα εργα αυτα αφορούν την αναBa8μιση του Φωτισμού στον Epiμετρικό δρόμο του νησιού. napepdit netE Εκλογές με κέρδη
- για την κεντροαριστερά
την ανακατασκευη των & por KOV
Νέος Τομογράφος Pet
Scan στο ΙΙΝΙ
topoypapou (Pet
ανακο νω8ηκε στα πλαισια εκδηλωσης του npOYPqupatog Zonplzoών του Ιδραρτος Σ. Νιάρχος.
Ynoupytlou Υγεις. Ανδρέα Ξανθού
ΣΕΛ. 2
κατέρρευσe ένα ακόμα
διατηρητέο
tuv l ov tvov. otov to Bpeu tng Κεντροαριστεράς, onuS δείχνουν τα an°τελεσματα tng εκλογικής δαδικασας tng Κυριακης Η Ρυ n rewn ατά
Παρασκευής κατέρρευσε
nawu Ktplou. Πρόκειται για ενα δεν anexλιιν το ενδεκόμενο να κάνει Πιου, ο ευρωβουλευτής anodexopevog tn vkn tng npotapou του ΠΑΣΟΚ,
ano τα anttid nou Kante KOqu00-00re να μην Yvouv επαναληπτικές εκλογες trw ερχόμενη Κυριακη κάτ Που τελικά δεν eYve
σαν τα navvva, στην Yuva την
οδον Κουντουριώτη με τον nezdδρομο Χρηστου Ευθυμιου.
Το Παλιό διώροφο φαινεται οι εχει
εγκαταλε! pael εδώ και χρονια.
onug συμβαινει και με άλλα διτη.
prtta KtOld στο ιστορικό κέντρο
συγκεντρώνει Ποσοστό nou mv Φερνει np0τη με μεγάλη δκιφορά από τον δετερο Νικο Ανδρουλάκη και καΠΟΙΟ
ΣΕΛ.45
Συνεργασία» για βιώσιμες
|πόλεις ο Δήμος Ιωανν τών
ΣΕΛ. 8
2trw npitn συνάντηση των Πόλεων
γνωμη
«Διε8ης Αστικη Συνεργασια
Υπόθεση ΠΑΣΟΚ !
ο δεύτερος γύρος
και Περι pepeeg, και n onola polamotane στις 9 και 10 Νο4Βριου
στις ΒριΟλλες συμμετεbe ο Δήμος
Ιωαννιτυν pos
nou EmMxtne ano όλη tnv Ελλάδα
οντας ο μονα ικός Δ
Ynoaan.. ΠΑΣΟΚ 8a ειναι ο Β'
yopos εκλογών για mv avd"Χάθηκαν" 570 θέσεις
εργασίας στην Ήπειρο
npautoBouxk
lano trw Ε.Ε και
210.000 Πολιτες Που Ψήφισαν
συνεργασας σε Entnedo tonlng autodolknans (clty-to-clty cooperatlon).
unoatrolZOVtog δράσεις για tn BhiaΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
και Νιου Ανδρουλάκη.
μη αστικη avemuSn.