Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
της ανεζαρτητης
Αριστεράς
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 28ο . ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1.352
ΕΙΝΑΙ ΕΝ
Τείχη αίσχους
στους πρόσφυγες
απεργους πείνας
0καπιταλισμός
και ο παράδεισος
Οκτώβρης 1917
και επανάσταση
της φοροδιαφυγης
σελ 10-11
στις τεχνες
σελ 12-13
Μαυρα κορακιατραπεςια
00υουν στα Λαικα σπιτια
Τα δίνουν όλα
στους κανα α Χες
pior ΣΥΡΙΖΑ AN Asm mpvr po ninyoror ro inmana Opou ouw to a attoonma
και αηό ης τράικες μέχρι τα ΜΜΕ
nou ovunan'asnéc, όλοι οοe pap nin
ην ώρα mou οι εργα.
χά λαϊκά στρώματα
παραμιλούν από τη φορολε.
ηλασία και τις αδίστακτες κοκοιμ4fri navtkroon λοοο και νεοAciocEowav cituupna,&xivnον διαυς καησηυνοπων (00.
στα xipo por dim»!Ενα κίνημα
το κίνημα για την κατοικία
Κατα τον πλεισ ηριασμο ν λά no non kokemupoτο σχεσεις η κυβέρνηση έδεό
oavtrouc λάους qugoviamos
n, Apyo δα κα
συλλογκο mtrc καικ λυκές συoorb
εε επιτέλουκ το
κοινωνικό
καν λάρχες τους CVMa
Batchmoutr aEV2 % og c.
to ay noontou λαο cwvic
Emn uwou Mankausirm ν
ρά για τον ΕΔΟΕΑΠ στο τζίρο
Ολων των εταιρειών ΜΜΕ,
περιέκοψε τον Ειδικό Φόρο
από 20% στο 5961 τέσσερις
/ους n mpow ούς
oet 2, 19
έχει πόλεμο η κυβέρνηση με
ται όχι και τόσο Μόνο 5%,
το υπόλοιπο το παρέχει νια
να εξασφαλίσει τη θετική (ή
ανεκτική) στάση των ΜΜΕ
στο μνημονικό της έργο.
Επίσης, ενώ τα αφεντικά των
ΜΜΕ είχαν σταματήσει να κα
ταβάλλουν αγγελιόσημο για
navu, από ένα χρόνο, tortaνοντας κανονικα εκατομμυρ
ευρώ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
-ΑΝΕΛ τους το χάρισε και
δεν τελειώσαμε: Οηως διαρ.
ρέει το Μαξίμου ετοιμάζονται ευνοϊκές ρυθμίσεις και
για τους εκδότες Τέτοιος
πόλεμος, δηλαδή,
tota oomo toner
Έξω οι ΗΠΑ, κάτω η κυβέρνηση!
Καθώς ο. πολεμοι
στη Μέση Ανατολή
μπαίνουν σε νέα φάση.
η ενεργός εμπλοκή
της Ελλάδας γεννά
τεράστιους κινδύνους.
Δύο πλευρές
ΖΟΝτανό
ανατρεπτικο
Πολυτεχνείο
η αντικυβερνητική πάλη.
σελ 6-7