Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 11-ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26922 ΕΤΟΣ 880v
Www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
Σταθάκης:
«Γέφυρ
και αρα0ικου κοσμου
Μεταρρυ μισει
Ελλάδα
0ημοσιονομικη
προσαρμονη
αποφερουν
Η Ελλάδα μπ0e1
στάθηχε
αραβικες χωρες, αναφερομενος συγχέχρι
μένα στο Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, ε
νόψει της ολοκλήρωσης της αναβάθμισης
του σταθμού στην Ρεβυθ
λά και της χατασχευής πλωτού σταθμού
στην Αλεξανδρούπολη, χαθώς και στις α
αυλο επικοινωνίας και γέφυ@α μεταξύ
αγωγό East Med, που σχεδιάζεται ν
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του αράβι
κού κόσμου, επισήμανε ο υπουργός Περι
βάλλοντος και Ενέργειας, Γιώ07ος Σταθάκης, μιλώντας στην Eugo-αράβική Σντο ποιε
έρει αέριο από την ΝΑ Μεσόγειο
προς την Ευρώπη μέσω Ελλάδας, ο οποίο
ικά χαι οικονομικά
καρπούς,
τουρναρας
νισε οτι η ενεργειακή συνεργασια
γραφή διαχυβερνητικής συμφωνίας τον
Απαραίτητο η οικονομική
πολιτικη να παραμείνει συνετη
και μετα την on οκηηρωση του
ΠροΥράμματος
των ονο πλευρων ειναι μακροχρονη με
αιχμή του δόρατος το πετρέλαιο χαι το φυ
σχυθεί η συνεργασία της Ελλάδας με τις
ΠτΔ: Συνδυασμός οικονομικής,
νομισματικης και κοινης
Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ελκυστικός
τόπος για την προσέλκυση ξένων επενδύ
εςωτερικης ΠΟΛΙΤΙΚης
11α την επιτυχια της ευρωπαικης ενοποιησης
ωση του προγ!άμματος τον Αύγουστο
υποστ
Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στου
όπως είπε η ΕΕ
σπιζόμενη τα σύνορο, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική
XUQ1αρχια των κράτων-μελων
θα συνεχίσει την αυστήρή παρακολούθη
ση στο πλαίσιο της εποπτείας που θα υπάρχει με
ισχυροτερη, παγκοσμιως, στρα
ηηεκτρονικοποιηση
δύναμη
τλανητιχος ροΛΟς της Ευτης
επαφης
συναηηασσομενου
με την ΑΑΔΕ
οραματος που
ΣυγκεκQ1μένες μετα!Quθμίσεις, τα α
ποτελε σματα των οποιων θα φανου
που θα υπερασπισθεί υπαρξια
00 βQαχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθε
σμα απαιτείται να εφαρμοσθούν στη χώ, μεταξυ των οποίων η μείωση των φορολογικών συντελεστών και η διατήσησή
τους τουλαχιστον για μια πενταετια, ε
πισήμανε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κόλλιας, μιλώντας στο
Συν6bQLO Athens Law Forunn On Taxa
ρήνης, της Δημοχρατίας-Ειδικό
τερα της Αντιπροσωπευτικής
Δημοχρατίας-και των Θεμελιωνθρώπου-χυρως
δε των Δικαιωμάτων που συνδέονται de
ην αναγκη για μια ισχυση ενοποιημ
δών Δικαιωμάτων του Α
τική χαι πολιτική αμυνας,
χονομική διακυβέρνηση με τη θεσμιχή χα
τοχυρωση του Eurogroup, με την ενισχυση
των εποπτιχών αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ
χαι με τη δημιουργία του Ενο)παϊκού Νο
μισματικού Ταμείου
πη, με θεσμική και πολιτική συ
οχή του όλου ευρωπαϊκού οικοδομημα
ος, υπογ!άμμισε ο Πρόεδρος της Δημο
ΧΟατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, μιλώ
δίως δε της Κοινωνιχής Δικαιοσύνης
Ο Προκόπης Παυλόπουλος υπογράμμι
σε ότι το όλο εγχείρημα της ΣΕΝΑ
Ευρωπαι
ξάρτητη
Δημοσιων
λος της Ευρωπαϊκής Ενωσης υπέρβαίν
Υποστήριξε ότι ημοφή την οποία θα
πλανη τους της ηνέννοια ότ ορόλο και
τουρισμος
συμμετοχη
Προσφερει σχεδον 1 εκατομμυριο
θεσεις εργασιας
πάρει το ενοωπαϊκό οιχοδόμημα μετά το
τός είναι υπαρξιακός για την πορεία της
ανθρωπότητας στο σύνολό της, αναφορικά
με την εκπλήρωση του προορισμού της
μια ομοσπονδιακή σύνδεσ
α , ετα
ι στην, αρχή της αλσε
ληλεγγύης, με μια διαχυβέρνηση, η οποία
στηρίζεται στο σεβασμό της δημοχρατικής
αρχής μέσω των θεσμικών αντηρίδων της
ήθηκε για να κατα
την υλοποιηση σημαντικων έργων στην
κή Χορυφή. Ακόμη περισσότερο, και πάλι
με βάση τους όρους δημιουργίας της, η Ενρωπαϊκή Ενωση-βεβαίως πάντοτε υπερα
στάθηκε η υπουογός Τουρισμού, Ελενα
Κουντουρά από το βήμα της 2ης Ευρώ
Ααβικής Διασκεψης, επισημαινοντας
Χατεύθυνση η
0 X. Παυλόπο
Η χα Κουντουρά επα
υο για τη ληψη απο
νέλαβε ότι ο τουρισμός ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα