Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
μέχρι
Νοεμβρίου
Ag8.vov $408
καθημερινή εφημερίδα νομού Κοζάνης L--m's
θέμns Μουμουλίδη
«Οι σχέσεις ΔΕΗ
και τοΠ1Kns κοινωνία
επείγει να γίνουν ισότιμεs»
Κοντά σε συμφωνία
για us μονάδεs λιγνίτη
που θα πουλήσει η ΔΕΗ
Παζάρι για το Αμύνταιο
Σελίδα 4
Οδεύει πρ0S την πλήρη κατάργηση
Χάνουν το ΕΚΑΣ
άλλοι 140.000 δικαιούχοι
από το τέλοs του χρόνου
Σελίδα 7
Συνεδρίαση
τns Οικονομι!ns
Επιτροπ ns
του Δήμου Kozavns
Acutipa 13 Noeuppiou 2017
Οι δικαιούχοι σήμερα
είναι 220.000
και θα μείνουν
για το 2018 οι 80.000
Σελ δα,
Σελίδα 12
A 1101 11 D.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αντιστεκόμαστε
στη δύσκολη
οικονομικη κατασταση
Αλάθητο ο Πάnas;
Και ο Anéens
Σελίδα 8
τέχει και ο ίδιος, αλλά και τα μέλη της κυβέρνησης του; Διαφορετικά δεν εξηγείται
γιατί δεν ακυρώνει τον ολέ0ο νόμο Παρα.
Συναυλία AYanng
Εκτός-α και αν το ζήτημα είναι ιδεολογικό. Αν είναι θέμα r°λιτικής αντίληψης και
κοσμοθεωρίας το να αφήνονται ελεύθερο.
κακοη οί και να an°λαμβάνουν τς άδειές
τους αμετανόητοι τρομοκράτες. Τι από τα
δύο λουπόν συμβαίνει: Αλάθητο ή ιδεολη.
ψία: 'Οτι από τα δ00 και va eo00c:, το anotb
λεσμα είναι καταστροφικό ή κοινωνικά
προκλητικό.
Δεν είμαστε μόνοι μας
Και δεν είναι μόνο η περιπτωση του νόμου
Παραοκευόηουλου nou αρνείται ο πρωθυηουργός να επέμβει ή να διορθώσε. Το Αλά.
θητο ισχύε' για όλους. Για τον κ.
Κουρουμπλή nou είχε την Πολιτική ευθύνη
για τη μετατροπή ενός μικρού ατυχήματος
Η ανθρωπιά
Μπαράζ Μουντιάλ:
ναυαγίου, σε μείζονα
στροφή. Για τον κ. Tripun nou έστειλε Χ.
λιάδες κόσμου στις ατέλειωτες ουρές για
την προμήθεια του ηλεκτρονικού ε101mρίου.
τουκου έστειλε για
Κροατία-Ελλάδα
μπορεί να κάνει
θαύματα
KaTaστο. Για τον κ. Σα
συνέχεια στη σελίδα 11
Σελίδα 16
Σελίδα 6