Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Επιστήμονεs βρήκαν από Πού
προήλθε η ραδιενέργεια
που ανιχνεύτηκε στην Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία:
Σύσκεψη αγροτών
την Κυριακή 12 Νοεμβρίου
ΕΚΑΣ τέλ0s για
|χιλιάδες συνταειούχ0US
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 14 |
Συνέχεια στην 9
Σάββατο
ΙΡΩΊΝΗ
Νοεμβρίου
Αριθ. φύλλου 6901
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενών
-Τιμή φύλ. : 0,15
Συνεδρίαση
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Γρεβενών
Υποχρεωτικά στο TAXISnet η δήλωση
λογαριασμός
Για τις
επιχειρήσεις και
τους επαγγελματίες
που έχουν
εγκαταστήσει POS
στ1s 13 Νοεμβρίου 2017
και ώρα 19:00
Συνέχεια στην 11
Επίσκεψη Κλιμακίου
Του ΑΠΘ Στο Γεφύρι
Του Πασά
Συνέχεια στην 8
Έσκασε η Βόμβα: Στο Σκαμνί
Tenos οι
ΟΜαρινάκης Και Άλλοι 27,
κικαιολογημένες
| τεs anouofes για
Συνέχεια στην 16
Καταργείται η διάκριση
δικαι ογημένων και αδι.
καιολόγητων απουσιών
για τους μαθητές σύμ.
φωνα με σχέδιο υπουργι
κής απόφασης rou τέθηκε
σε δημόσια διαβούλευση
ια τη φοίτηση στα σχοεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Συνέχεια στην 5
Συνέχεια στην 12
Η Εντυπη έκδοση της "Πρωινής"
αποστέλλεται καθημερινά σε
μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
1 1 1 )221N11
Κάθ' ημέρα κοντά στον αναχνώστη