Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
«Äåí åßìáóôå ßäéïé ê. ÐåñéöåñåéÜñ÷ç»
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 11 - ÊÕÑÉÁÊÇ 12 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.421 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Ïîåßá êñéôéêÞ óôïí Ê. ÌðáêïãéÜííç, Üóêçóå ï ãéïò ôïõ Í. ÔåìðïíÝñá, Äéïíýóçò, ó÷åôéêÜ ìå ôéò
äçëþóåéò ôïõ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò, ãéá ôç 48ùñç Üäåéá ðïõ Ýëáâå ï Äçì. Êïõöïíôßíáò
Δριµεία κριτική, στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη, άσκησε, µέσω του facebook, ο γιος του Νίκου Τεµπονέρα, Διονύσης, µε αφορµή δηλώσεις του πρώτου,
για την 48ωρη άδεια που πήρε ο Δηµ. Κουφοντίνας. Ιδού η
ανάρτηση Τεµπονέρα: “«Φοβάµαι ότι θα χρειαστεί να πάω και
σε µια άλλη κηδεία θύµατος», δήλωσε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, µε αφορµή τη 48ωρη
άδεια του Δ. Κουφοντίνα.
Ξεχνά προφανώς ότι και εµείς πήγαµε σε κηδείες. Και είδαµε, µάλιστα, τους πολιτικούς του συνοδοιπόρους, ως ηθικοί
αυτουργοί της δολοφονίας Τεµπονέρα και τόσων άλλων, όλα
αυτά τα χρόνια, να φροντίζουν οι φονιάδες -οι κάθε λογής

Καλαµπόκες, Ρουπακιάδες, Παττακοί- να αποκαθίστανται σε
θέσεις Tραπεζών, να παρελαύνουν αµετανόητοι στα κανάλια
και στη Bουλή και να απολαµβάνουν τη θαλπωρή της κατοικίας τους, κόντρα στο κοινό αίσθηµα της κοινωνίας. Δεν έδειξε ο ίδιος και η οικογένεια του την ίδια ενόχληση ούτε για την
αποφυλάκιση Καλαµπόκα µόλις 7 χρόνια µετά τη δολοφονία,
ούτε βέβαια για την αποφυλάκιση Ρουπακιά, ούτε βέβαια για
την αποφυλάκιση των λοιπών µελών της Χρυσής Αυγής, ούτε
όµως και παλιότερα για την αποφυλάκιση Παττακού. Δεν βρήκαν µια λέξη να αρθρώσουν οι δήθεν υπερασπιστές της νοµιµότητας, αλλά δύο µέρες τώρα εκµεταλλεύονται πολιτικά τους
νεκρούς τους, για να ξεπλύνουν τα ανοµήµατα της εµπλοκής

τους στο σκάνδαλο της Siemens που είναι σε εξέλιξη και στα
Paradise Papers, στρέφοντας άλλου την προσοχή της κοινής
γνώµης.
Ο ίδιος στην τοξική και νεοφιλελεύθερη σκέψη του, προφανώς, δεν έχει βρει ούτε τη στοιχειώδη ισορροπία που εµπεριέχει η αστική δηµοκρατία. Εκείνης που επιβάλλει η συµπεριφορά µιας οργανωµένης κοινωνίας σε ανθρώπους που χρεώνονται την ευθύνη των πράξεων τους, να µην είναι εκδικητική,
αλλά να προτάσσει τον ανθρωπισµό. Εκείνης που δεν αντιµετωπίζει τον άνθρωπο ως αιώνιο εγκληµατία και του παρέχει
στοιχειώδη δικαιώµατα που παρέχονται από το νόµο. Δεν είµαστε ίδιοι κ. Περιφερειάρχη. Δεν θα είµαστε ποτέ…”.

Óôï óôü÷áóôñï
áíôéåîïõóéáóôþí
ãïõíáñÜäéêï êáé
êñåáôáãïñÜ…

Κλίµα πολιορκίας επικράτησε χθες, έξω από την Ευελπίδων, καθώς δεκάδες εξαγριωµένοι άνθρωποι, συγγενείς και φίλοι της Δώρας Ζέµπερη, είχαν περικυκλώσει
την είσοδο και απειλούσαν να λιντσάρουν τον 58χρονο δράστη. Το πρωί, σηµειώθηκαν και πάλι άγρια επεισόδια, καθώς ο δράστης δέχτηκε επίθεση όταν εισέρχονταν συνοδεία των αστυνοµικών. Η ΕΛ.ΑΣ. αναβάθµισε τα µέτρα ασφάλειας και
στα δικαστήρια βρέθηκαν τέσσερις κλούβες και περίπου 150 αστυνοµικοί για να
φυγαδεύσουν… «Δεν θα βγεις ζωντανός από εδώ», φώναζαν οι γονείς της Δώρας.

ÕÐ. ÅÑÃÁÓÉÁÓ

Óïê
Ýñ÷åôáé
ãéá ôï
ÅÊÁÓ

ÓÅË.4

Σοβαρές υλικές ζηµιές και
καταστροφή εµπορεύµατος,
κατεγράφησαν από πυρκαγιά που προκλήθηκε χθες τα
ξηµερώµατα σε κατάστηµα
γουναρικών, επί της οδού Κανακάρη 101-103 στην Πάτρα.
Λίγη ώρα αργότερα επιχειρήθηκε νέα εµπρηστική ενέργεια. Στόχος αυτή τη φορά
κρεαταγορά. Οι δράστες όµως
σύµφωνα µε ασφαλείς πηγές,
δεν πρόλαβαν να κάνουν πράξη την πρόθεση τους, καθώς
ενεργοποιήθηκε ο συναγερµός και τράπηκαν σε φυγή. Οι
υποψίες των αρχών για τους
“πρωταγωνιστές” του µπαράζ
των εµπρησµών, επικεντρώνονται σε µέλη που πρόσκεινται στον αντιεξουσιαστικό
χώρο, καθώς έχουν εκδηλώσει
ανοικτά την πρόθεση τους να

στοχοποιήσουν κρεοπωλεία
και καταστήµατα που σχετίζονται µε ζώα (pet shop κλπ),
διαµαρτυρόµενοι για την κακοποίηση ζώων. Υπενθυµίζεται πως προ ηµερών πραγµατοποίησαν πορεία στο κέντρο
της πόλης, ανήρτησαν πανό
στο Δηµοτικό Θέατρο “Απόλλων” στην Πλατεία Γεωργίου,
ενώ πριν από περίπου δυο
µήνες, είχαν προχωρήσει σε
διαµαρτυρία, απαιτώντας την
αναστολή λειτουργίας pet
shop, που δραστηριοποιείται
στη συµβολή των οδών Πατρέως και Αγίου Ανδρέου. Μάλιστα, τότε, σηµειώθηκε λεκτικός διαπληκτισµός µε τους
υπαλλήλους του καταστήµατος και τους αντιεξουσιαστές,
χωρίς ωστόσο το επεισόδιο να
πάρει µεγάλες διαστάσεις.

ÊÝëëõ ÉùÜííïõ: ÔïîéêïåîáñôçìÝíïò
äåí óçìáßíåé êáé åãêëçìáôßáò…
ÓÅË.9

Ãéþñ. ÊáóéìÝñçò: Ïé Äçìïêñáôßåò
ôéìùñïýí, äåí åêäéêïýíôáé…

ÓÅË.20

Á. ×ñéóôüðïõëïò: èá ðëçñþóïõí
ôßìçìá ãéá ÓêïõñéÝò - Åëëçíéêü
ÓÅË.20

ÅîáðÜôçóç
çëéêéùìÝíçò
ãõíáßêáò
óôçí ÁãñéëéÜ
Δύο άτοµα επισκέφθηκαν το σπίτι ηλικιωµένης
στην Αγριλιά, ζητώντας
της να τους επιτρέψει να
κάνουν έναν έλεγχο, διότι είναι από τη ΔΕΗ. Έτσι
µε τη γνωστή µέθοδο της
απασχόλησης κατάφεραν
να πάρουν ένα µεγάλο
χρηµατικό ποσό που έκρυβε η γυναίκα στο σπίτι.

ÊÜðïéïé
äåí Ý÷ïõí
ïýôå éåñü
ïýôå üóéï
Μερικοί
διαρρήκτες,
δυστυχώς, δεν έχουν καµιά απολύτως αναστολή!
Άγνωστοι, µπήκαν στο σπίτι του Ηλία Λουρίδα, που
έφυγε από την ζωή προ
ηµερών και µάλιστα οι δικοί του άνθρωποι δώρισαν τα όργανά του για να
σωθούν συνάνθρωποί µας,
και το ρήµαξαν.

Ðáôñéíüò
êÝñäéóå
79.437
óôï ôæüêåñ
Τύχη βουνό είχε ένας Πατρινός που κατέθεσε ένα δελτίο αξίας 3 ευρώ και κέρδισε
79.437 ευρώ στην προχθεσινή κλήρωση του τζόκερ. Το
δελτίο που κατατέθηκε στο
πρακτορείο του Αναστάσιου Καµηλάρη στην Έλληνος
Στρατιώτου ήταν το µοναδικό νικητήριο στη δεύτερη
κατηγορία... Ο νικητής πόνταρε µόλις 3 ευρώ.