Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 11.11.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5910
Τι δηλώνουν οι x.κ. Καββαθάς, Μίχαλος, αλλά αι
λοι του ΣΕΒ
ΑναδιάQθQωση οφειλών: ΙΙώς βλέπει η αγορά την πρόταση
OQ1στικοποιήθηκε από τον επόπτη ο χρόνος προσαΟιογής
Στην 5ετία η ζημία από νέες πρόβλευεις λόγω IFRS 9
οριστικοποιήθηκε από τον εποστη ο χρόνος προ-Ι Δι ψήφια αύξηση
σαρμογής 20% ανά έτος η επίπτωση στα εποπτικά
κεφάλαια. Ο διαχωρισμός για τις πρόσθετες
προβλέψεις σε μη εξυπη Q ετούμε να ανοιγματα. Μ
στις ποχράτησεις για το 2018
Με διψήφια αύξηση των ποουτη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων! ατήσειον από τη 10ετανική
αγορά για το 2018, επιστρέφουν
από το Λονδίνο χαι τη Διεθνή
Εκθεση Του!ισμού (world
Travel Market -WTM), ou
Έλληνες εκπροσωποι του τονο2017 θα μάθει τον λογαριασμό η αγορά
Διαστημα προσαρμογής πεντε ετων θα εχουν
οι ευρωπαϊκές τράπεζες, για να επιμερίσουν
στα εποπτικά τους κεφάλαια τη ζημία που θα
επέλθει από το γεγονός ότι θα σχηματίζουν,
πλέον, προβλέψεις για αναμενόμενες ζημίες
πιστωτικου κινουνου
ιστιχούκλάδου
Αύξηση κατώτατων μισθών
ζητουν τα ένοωπαικα
συνοι ατα
Συγκε2φιμένα, οι έως τώρα
εκτιμήσεις για την ποεία των
επόμενης τουριστικής περιό
του!ιστικών κριτήσειον τη
δου από την Αγγλία, μια από τις
μεγαλύτεQες αγορές για τον
ε ηνιχο του)ισμο, κανουν
σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο
ποίκειται για αύξηση, η οποία
θα είναι δύσκολο να εξυπηρετηθεί, καθώς όλα θα εξα!τηθούν
Βαρόνφάκης. Αέν απείλησα
ποτέ με Grexit
Κατεβαίνει στις ευρωεκλογές
το DiEM25
στους δημοφιλείς ελληνικούς
του υστιχους προ(οισμους,
χνρίως κατά την «υψηλή περίοΤην ανάγκη να αυξηθούν οι κατώτατοι μισθοί στις χώρες
της ΕΕ υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία
Συνδιχάτων (ETUC)
ύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει σε ενημεροτικό
την πε!LOQ1σμένη διαθεσιμότ.
ατα^υματων και τι
ι, σε
χώοες της ΕΕ, μεταξι των οποίων και η Ελλάδα, είναι
πολύ χαμηλότεροι από το αποδεκτό όριο με αποτέλεσμα
πολλοί ευρωπαίοι εργαζόμενοι να μην μπορούν να επι
Για άλλη μια φορά ο Γιάνης
Βαρουφάκης επανέλαβε ότι
δεν απείλησε με Grexit,
μιλώντας μι
τηλεοπτικό σταθμό Alpha
νογός, δεν έχεις εξουσία ο
πρωθυπουργός ή ως υπουργός στην Ελλάδα, είμαστε
συνεχιζόμενα προβλήματα της
TouQn1ας, αλλά και στο αυξημέΙΛυονταζ στον
σε υιαιοιοτυ
των Βρετανών να
όπου ο δήμαρχος Φιλιατρών
ταξιδέψουν στην Ελλάδα.
Ειδικότερα στην Ελλάδα ο κατατατος μισθός βρίσκεται
ω γνωστο- απο τον πο) υπου
επομένως θα TQεπει να αυξηθεί κατά 25% προκειμένου
ποίησε την απόφαση του να
ο Γιάνης Βαρουφάκης. Επα
ατήσεων από την Αγγλία, επιβεφθάσει σε επίπεδο λίγο χαμηλότερο από το κατωτ
όριο μισθών που θέτει ο ΟΟΣΑ (στα 2/3 του εθνικού
(!)σε χαι η υπουργο
DiEM25
αλλά αρνήθ
Expexi
out)ντας
IXOTE()η
αισιομποοουσε να απο
από τη