Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
web
[email protected]

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ

ΖΗΤΗΣΕ Η Ν.∆. ΓΙΑ ΤΑ ΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Σ. ΑΡΑΒΙΑΣ

«Ρουκετοπόλεµος»
για τη διήµερη
άδεια

Παρέµβαση
της ∆ικαιοσύνης

/ ΣΕΛ. 11

/ ΣΕΛ. 11

ΥΠΟΤΟΝΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

«Μουδιασµένο»
το κλίµα
/ ΣΕΛ. 6

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4692/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΟ∆Α» ΠΟΥ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

∆ιπλή επίθεση

σε γουναράδικο και κρεαταγορά

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1964,
Ι∆ΡΥΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5χρό3νια

ς
α
ί
ε
τ
σ
αρι

n Κάηκαν εµπορεύµατα αξίας 20.000 ευρώ
στο κατάστηµα της οδού Κανακάρη

n Στην οδό Θερµοπυλών προκλήθηκαν ζηµιές µόνον
στους υαλοπίνακες, καθώς ήχησε ο συναγερµός
/ ΣΕΛ. 3

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΓΕΦΥΡΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ
ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΕΞΙ ΠΑΙ∆ΙΑ!
ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
/ ΣΕΛ. 5

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ, ΑΝ. ΓΕΡΑΝΙΟΣ

«Υπηρέτησε»
την εργατική τάξη
ΣΗΜΕΡΑ (12 µ.) Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ,
ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
/ ΣΕΛ. 6

Παρ’ολίγο τραγωδία
στις Αλυκές
/ ΣΕΛ. 4

ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η «Γ»

Και δεύτερο καροτσάκι
από τα 2.805.600 καπάκια!
/ ΣΕΛ. 9

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (4.30 µ.µ.)
ΣΤΟ «ΤΟΦΑΛΟΣ» ΜΕ ΚΥΜΗ

Με κόσµο
για το δίποντο
n ΕΠΣΑ: ∆ράση σε όλες

τις κατηγορίες

/ ΣΕΛ. 25-32
C M
Y K

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ Β.Α.
ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Ανυποχώρητοι
για το τρένο
/ ΣΕΛ. 7

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ πριν ανοίξουν οι κάλπες για την εκλογή της
ηγεσίας της κεντροαριστεράς, το κλίµα δεν θυµίζει «ένδοξες» εποχές... του παρελθόντος.
Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ διαδικασία δεν έχει κάνει το «κλικ» που πολλοί περίµεναν στους απλούς πολίτες, οι οποίοι είναι εγκλωβισµένοι στα προβλήµατα (οικονοµικά κυρίως) της
καθηµερινότητας.
ΤΟ ΘΕΜΑ, όµως, είναι τι θα γίνει µετά τις εκλογές. Αναζητείται το πολιτικό διακύβευµα του χώρου αλλά και της
πολιτικής εν γένει.
Ο ΝΕΟΣ ή η νέα επικεφαλής πρέπει να στηριχτεί απ’
όλους, για να πετύχει το εγχείρηµα. ∆ιαφορετικά η παράταξη θα παραµείνει απλός θεατής των εξελίξεων και
θα συρρικνώνεται µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα