Πρωτοσέλιδο Αυγή: Παραμύθια της Χαλιμάς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
www.avglgr
BBATO 11 NO EMBPTOY 2017
ETORIAPYEHE 1952. Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ. ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13025
ΤΙΜΗ: 1,5 C
ΤΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΤΗ Ν.Δ
Παραμύθια τns Χαλιμας
Βασ. Παπαδόπουλος, εντεταλμένος εκπρόσωπος και όχι «μεσάζων» στη διακρατική
συμφωνία για την πώληση αμυντικού υλικού Π. Καμμένος: Δεν είμαστε όλοι ίδιο..
» Προπέτασμα καπνού για να κρυφτούν τα Ύαλάζια, ανομήματα αποδεικνύεται και η περίφημη ιστορία με tov-μΕσάζοντα, του Καμμένου που αφη.
Yourvtai tie tελευταίες ημέρες η ηγεσία της ΝΔ" οι συνοδοίηόρο, τους στη
ΔΗ.ΣΥ. και ta φιλικά τους μέσα ΕνημέρωσηC Οπως μπορεί να διαπιστώσει
ποιοσδηποτε από τα έγγραφα που δημοσιεύει n " Auyn ., o Bao. ΠαπαδάΠΟΟ.
λος είναι .ορισμενος εκπροουητος, της Σαουδικής Αραβίας
στην αγορ αμυντικού υλικού από
την Ελλάδα και όχι . μεσάζον», άπως
ΤΖΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥ:
Πρέπει να
προστατευονται
o whistleblowers
Ο άνΒρωπος που αποκάλυΕ
τα βααανιστήρια της CIA
μιλάει στην «Αυγή
ΣΕΛ. 2-3
hiv ανεπάρκεια του Παισίου npoστασίας για τους whistleblowers (pdptupec δημοσιου ουμ peportex) Ot1ς ΗΠΑ
και στην Ευρωπη εκ9etr' ο Τ ον Kupa
νοντας ότι otnv Ελλάδα υπαρχη n roll
τική βουληση για την ενίσχυ)an του 6e.
σμικού Πλαισίου.
και νέα fake news με μηνύσεις και συλλήψεις
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
. Αμοιβαία τήρηση
. δεσμεύσεων
ΣΙΡΙΑΛ με δήθεν συλληφε.s για μια μην uon, nou τονίστηκε τοσο ano tov n. Kop
μένο όοο και ano tnv ΕΛ.ΑΣ. ου δεν unopnenKE καν (!), othensE X8ES and ta
Neo» και στελέχη του ΔΟΜ Eus οτου, Ράλιστα' κατεβασουν από το Διαδίκτυο τη
σχετική avoptror, cixav np0λαβει να EKttBouv revvnματά και ηοτάμ, tous onoi
ous ακολούθησε ο Ευ. BEVknos. "Προφανυ s, για καηοο λόγο, βρίσκονται σε
ΤΑ ΝΕΑ
για το Ελληνικό
Α οστηρή απαντηση στις πιέσεις της
διασηορά ψευδών Ειδησεων
από την Πολιτεία όλεςο συΑβατικές 5cEA 2KINA
Ακόμα πιο
ανοιχτές θύρες
10 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ
Ενότητα απέναντι
ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ο Σημίτης, ο Σρεντερ
ο δάσκαλος, ο αγωνιστης
Ο διανοούμενος
στην ηγεμονία του
ης πόρτες της στο δοΟνές
Kop ΐλαιο ανοίγε. ακομη rrρισσότερο n Kiva. Τηνίδια
ρα, στη σύνοδο tou APEC ο
» Ο Κώστας Βεργόπουλος, κορυφαίος ου.
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΜΟΥ'
νεοφιλελευθερισμου
>> Με στόχο rnv rvorma στις μάχrca
πεναντι στην ηγεμονία του νε
Αριστεράς. διανοης στην ε
Μονολντ Tpaun και ο ΣΤΟνnivyx διασταύρωναν τα ειφη
την onapfn EVOSE9MKOU χώρου, στον
ozirem
Bepepoo ολοκληρώνετα, αημέρα otri
Eupumn και trς λιτότητας στην
Ελλάδα, άφησε rnv τελευταία του
rvon στο Παρίσ, ξαφνικά, ant
Maooaia to 1ο Φόρουμ των π
poolin.
τικαν δυνο μευν. "Δεν έχουμε εναλλαΥΕλλει και τον δεύτερο να urlepaonietal toux κανόνες tou
δι e0νούς Εμπορίου.
KtKaand το να προσΠaendoupubn.
aieutrsE aus4.12D17
νοσηλεία
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 31
EEA, 25
EEA, 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα