Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Παράσχενή
Νοεμβρίου
Ag8.vov $407
i garage
καθημερινή εφημερίδα νομού Κοζάνης e mmus
Μέχρι τ1s 30 Νοεμβρίου
η ευνοϊκή ρύθμιση
οφειλών πρ0s
τη Δ.Ε.Υ.Α. Kozavns
AEYAK
Δημιουργία Δικτύου
Πράσινων σημείων
Σελίδα 4
anon ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, σε oppe
Για τα νέα ειδικά μισθολόγια
Μειώσειs-σοκ
για χιλιάδες
ενστόλουs
Πετρόπουλο
Υπάρχει
ένα 9,5% του συνόλου
Που λαμβάνει
θα χάσουν
EWSKa 450 ευρώ
Σελίδα 5
Πεταμένα
λεφτά
Neos πρύτανns
του ΤΕΙ χωρίs αντίπαλο
ο Σ. Γκανάτσ1os
Aqu δασική naparnon ΣΣαββίδη με ηολλά ερωτήματα
Ο τέως unoupYO Δικαιοσύνης bet
Πριν το ΒΥύρο εκλογών
διάφορες ηστημονικές και άλλες εμμονές
-nou συνοψίζονται στην εξής μία: τους φυλακιομένους και τα δικαιώματά τους. EXC1
όμως και την εντιμότητα να naροδΕχεται ότι
Ο νόμος του για την ano0υμφόρηση των φυ.
οκευόηουλος εξήγησε ότι τέτοιου είδους
μετρα (nou χρήσιμ°no1ούνται από το 2005)
πρέπει να είναι προσωρινά. Νομοθετούνται
θυσμός των φυλακών,και «δεν txouv λόγο
Στην rpαγματικότητα, ο τ' unoupyos είτε
κάτι μεγαλύτερο από αυτό στο onoio avage.
ρεται σε ένα rporoerune&o. Διότι, όηως τίθε.
σε κάνει να σκεφθείς ότι το
κράτος, δηλαδή εμείς όλοι nou rληρώνουμε
Φόρους, ξοδεύει κατ' αρχάς για τον δουκτικό
μηχανισμό, ο onoios avantei καιουλλαμβά.
vci KOKono'ούς και εγκληματίες. EnC1 τα, ξο.
5εοει για την κράτησή τους ώσου να
ται το ζήτημα,
Το αγωνιστικό
πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
Απειλούνται με πρόστιμα
Σύλλογοι Γονέων,
και Κηδεμόνων
και Σωματεία
δικ εοτομη τνοοδεύε.ακόμηδεροδικαιο-1 1 του Σαββατοκύριακου
για τον μηχανισμό nou θα ano cioc, δικαΑΟσυνέχοαστη σελίδα 11