Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Γιατί σιγούν
Ech v eneAT priou a Avtolan 70 0 to oui a s 17
li erm ra η 1,Neppe ov2017
[email protected] k 40 gare
s 141 vITur 1.50
Ήθικό πλεονέκτημα
χαι Tx.repeoya ou
Τά ουρντού
roo Eia. II. Hetpon
αμμενο στο αιμα
Μάς κάνουν μαθήματα quoL TQ0μοχρατών!
tenimo i ipopové.tpo
su Aucumfo imidicrmioini
Ο "ερά éruxsipio Tavdrtp Akdγιά διδακτοοικά!
Κτύπημα στήν αξιοχρατία από Βούτση!
Παρά θΐν' αλός
Όταν δεν γίνονται τα αυτονόητα