Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
WebsiteRecognized text:
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΕΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 886
H vuxta
του σεισμου
Που δεν έγινε
Μια Πατρινή
στην ταινία για
τον Βαν ηογκ
Ο Τζίμι θα σταθεί
1 στα πόδια του εανά
ΣΥΜΦΩΝΟ
ΝΑΙ, ΑΛΛΑ
ΟΧΙ ΓΑΜΟΣ
ΑΚΡΟΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟ
αγόρι θα
ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΕ
ανθρωπιστι
οργάνυση από
μΠορέσει να
now grow. Tov nap otolato
ουν Πάτρα px npooon
λογικής tpoodmonc oto
στο Ρίο και του
Χάρη στο
atontoouxvmogaOo.Kai
Βραβείο στον
[email protected] pc napóonuo
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ:
HAPIeMHTIKH KA
ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΡΟΡΟ ΤΗΣ «Π»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΣ
ΜΕΤΩΠΙΚΗ
ΑΠΟ ΚΑΝΑΚΑΡΗ
KAI KOPINBOY
Τα χαμόγελα Που Πάγωσαν μια χώρα
CDM MEDICAL GROUP
Με κιάλια
βλέπουμε
τη Ρωσία
MINOAN LINES
GRIMALDI LINEs
3 Epuoys Laser
Phya eipaiou 98-100&
Tx 26221
Μουντιάλ inc Puoioc Rai
TnA 2610 226562
Tnk. 2610-426000 Fax 2410-441188