Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
YEARS
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
Τ Ο Υ
Κ Ι Λ Κ Ι Σ
Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017-έτος 18ο-αρ. φύλλου 4496-0,50 ευρώ
H EAB.IAA. από Τον Παντελήμονα Του Κιλκίς
Εκλογές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
για ανάδειξη νέων διοικήσεων
Ανοιξε παράθυρο στο μέλλον
Πρωτιά της ΔΑΚΕ στους
οσκαλους K1AKIS
μετα ρομπότ και τις εξαγωγές
τικό συναβοόλιο του Συλλόγου Exmas6euminiv Πρωτοβάθμιας ΕκmaAicu0ης Κιλκίς η ουνδικαλοΤκή 'αράΤαξη της ΔΑΚΕ, που
πρό0KEra, 0τη Νία Δημοκρατία, ενώ οχυρό αναδείχτηκε και ΤΟ
174 gripou ς και
τικών 155 Ψήφους και 4 αδρες, ενώ υπήρξαν και 27 λευκά και 16
από τα τρία μΊλη της
συνεργατών
σελίδα 3
Ετήσια έκθεση Γενικού Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης για το 2016
eLviaL
Οι οχτώ από τις συνολικά
1214 υποθέσεις
ποινικής δίωξης δημ.
υπαλλήλων στο Κιλκίς
σελίδα 9
σελίδα 3
Τα χάλκινα Γουμένισσας
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Ένας Κιλκισώης ο Β. Παπαδόπου
στο "μάτι του κυκλώνα"
σελίδ SG&11
Η μέτρηση
της πίεσης στο
αγροτικό
ιατρείο
Του Αναστάσιου
Αμανατίδη
σελίδα 6
Μέχρι 30 Νοεμβρίου
η ρύθμιση οφειλών
στη ΔΕΥΑ Κιλκίς
σελίδα 5
σελίδα 5