Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Παρασκευή 10
Νοεμβρίου 2017
Αρ. Φύλλου 5974
Τιμή 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466 fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] forthnet grl www.neoiagones gr
ο Δ Διαμαντίδης
την ευκαιρι να δουν ano κοντά
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Trav natem avao για το Ελληνικό
ΟΙ ΠΟλίτεςΕΧουνιδέες
repa ειχαν x8ες Περισσότεροι ano
450 pa8ητές τον Ιωαννινων την
εκδηλωση Που διοργανωσε η ΠεριΗπειρου και ο Συνδεσμος Ερασιυ
LL Ελλάδος. με 8epa, «AD ntapos
ΣΕΛ. 2
και vtoL
Ειδική αμολογιακή Πολιτική για τους σταθμούς διοδίων στην Heipo Ζητά ο
Teppepe1ακό Συμβούλιο
Βουλίου σχετικά με τους στα8poos
διοδιων nou λεη0UPYoov στο οδικό
φαση και το σχετικό Ψήφισμα &a
alapopquuboov pe συνεργασια
λων των napatSean, ωστόσο ο
Βασικός κορμός τους KNO0ντα στο
πλαισιο mg εισήγησης του r
ΣΕΛ. 5
Βας μεταμεσονύχτιος
o » τοΣΑ το
στο θέατρο Bappaonl
6batpo Εκφραση 01 napart&σεις
ετών 33 μ.Χ., με το nwnitno
Mexpi tnv ερχ μενη Παρασκε η 17 Nep plou pn
οον άτοικοι και q op eig των 1 wru v va κατα t ou tg ιδεες
του συμμετοχικο npO no ογιο oo, t g an oto ar a ng pay doanp νακα ο
σε ο ΔpoS Ιωανντίν και n onola &νει τη δυνατότητα σε Πολιτες και συλλογικότητες Που δρουν στο Δημο να κατα8e0ουν εις δικες τους npOdaEg για εργα και δράσεις συνολικο polnoλογισμού 200.000 ευρώ
ΕΛ. 7
Περιφέρεια
Ηπείρου Πρωτοπορεί σε δράσεις
και Πρωτοβουλίες
κο o va exel αγκαλιάσει 8eppa tn
και Χρηστος Χρηστου.
ΣΕΑ. 10
γνώμη
Η εζυπνάδα
στην παρανομία
ρειας Ηπειρου για το 2018 Ψηφισε
στην ειδικη του συνεδριαση της
Tetdptng 8 Νοεμβριου το Περιφέρει«Οργανώνουμε το μέλλον και
την m/άπτυξη της περιοχής μας))
«note να μην navtpede01 για τα
λεφτά. αλλά φρόντισε aung nou
μια Παλ αγγλια, αν δεν antiευφυώς τον ανικό Yapo ano
Τα έσοδα του εχουν rpolnoλογιστει σε 93,24 εκ. ευρώ και τα eSodd
του σε 11794 εκ. ευρά μετη διαφοΟ A. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΊΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ
συμφερον
ΣΕΛ. 8
ΣΕΛ. 6