Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πράσινο φως σε δύο τεχνικά έργα, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A.Φ. 5098 Πέμπτη 09.11.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
όνο σε μπαταχτσήδες στοχεύουν οι πλειΣτο e-branch της Πειραιώς στην Αλεξάν
δρας η πρέσβης της Μ. Βρετανίας
τα Paradise
Εντολή στις αρμόδιες υπηρεσιες της
Διοίκησης να εξετάζουν τις
υποθέσεις ελληνικού ενδιαφ
ται στα Paradise Papers χαι
προχω ο ησουν
που προβλέπει
νομοθεσία έδωσε, σύμφωνα
με πληροφορίες, ο Διοικητής
της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων Γιώργος
Πιτσιλής, μεταδίδει το ΑΠΕOL αιτήσεις του νομού Κατσέλη
Στις προτεραιότητες της Ανε
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων χου, του υποιογείου
Οικονομιχών είναι ο έλεγχος
των μεγάλων υποθέσεων
υπόλοιπες μεγάλες λίστες,
ετσι και στα Paradise Papers
τις φορολογικές αρχές
στοχο την απο ολλυψη ει ομε
Αϊνητωνστις0 shore εταιρειες
ηματων που αποχουπτονται
την εφορία.
Ο Αντώνης ΓερονιΗ 7μελής σύνθεσης του Β
Τμήματος αναφέρει ότι με την δημόσια βάρη ανάλογα με τις
επίμαχη αύξηση «δεν τίθεται δυνάμεις τους), β) 5 παράγουοούτε ζήτημα υπέρμετρης επι- ος 1 (δικαίωμα πολιτών για
βάρυνσης της ιδιοκτησίας ή συμμετοχή στην κοινωνική και
επέμβασης στην περιουσία ταν
βαρυνομένων δυσαν
σχέση με τον επιδιωχθεντα από
πολιτών Χρίς διακρίσεις στα
Την ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδιχαστιχού τροποποιουκονομική ζαή της ΧΟας) και
γ) 17 (η περιουσία τελεί υπό την
προστασία του κράτους).
Παράλληλα, ο εν λόγω φόρος
δεν προσκρούει ούτε στην Ευρο του Χα Σύμ αση Δικαιωματων
του Ανθ 00 του (ΕΣΔΑ), η οποία
ναϊκή Mediclinic
άλογη σε
ημένη στα κριτηρια του νομου Κατσέλη επιστ ατειουν οι
μετα- Ιαχές
τον ιδι- τον νο
τράπεζες, ώστε να «κοπούν» στρατηγιχά κακοπληρωτές που
έχουν πάρει ασυλία. Γιατί ήταν πηγή του
ματείες των Ειρηνοδικείων
κακού οι γραμΤο Συμβούλιο της Επικρατείας
έχουνε συνταγματική και νόμιμη
την αύξηση από το 3% στο 15%
τον υποδο
εσίες Υγείας, η Interamerican
ανακοίνο)σε την ανάθεση των
Με πν υπο οεοση να υποβάλουν εκ νέου την αίτησή τους
Κατσέλη, ηλεχτρονιχα αυτή τη
φορά καί όχι στη Γραμματεία
νικού διευθυντή του
Ασιαλείς πληροφορίες του
Euro2day.gr ανααρέοουν ότι οι
αιτήσεις αναμένεται να κατατεθούν εχ νέου σε ειδική ηλεκτης Αθηναϊκής Mediclinic στον
(ΕΦΑ) στις εξωχώριες εταιρειες και απέρριψε αιτηση
offshore εταιρείας που ζητούσε
να ακυ οθεί η επ μαχη αύξηση.
Ειδικότερα, το Β Τμήμα του
ΣτΕ με την υπ αριθμ.
2810 2017 απο ασή του (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαίρη
Σάρτ καιεσ γητυα η πάρεδρ
ος Ολγα Βου ακη) εκ υνεότι η
επίμαχη αύ ηση του ΕΦΑ δεν
αντίχε ιται στις συνταγματικές
Αναλυτικότερα, η 7μελής σύνθεσης του 1 Τμήματος αναφερει
ότι με την επίμαχη αύξηση «δεν
τίθεται ούτε ζήτημα υπέρμετης
επιβάρυνσης της ιδιοκτησιας ή
επεμβασης στην περιουσία των
βάρυνομενον δυσανάλογη σε
σχέση με τον επιδιοιχ0έντα από
τον νομοθέτη σκοπό ή τημα
υπέρμετρου περιορισμού της
επιχειρηματικής ελευθερία τον
υποχρεων, ο οποιος να θίγει τον
πυρήνα του διχαιώματος για την
ίαπροσδοχάται να συμβάλει στην
περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των umieεσιών της κλινιδιοίκησης της Υγείας,
του Ειρηνοδιχείου, θα Re
οουα, η οποια
ουν οι περίπου 150.000 δανειολήπτες που έχουν χαταθέσει
στηρίζεται
μα του εΕυουχαστιχού μηχανι
τον ράγελο τους στα ηατα σμου ncu 0α ειναι κοαμμενη
τοπους Ειρηνοδιχεια, έχουν χαι χομμενη» στα μετα τον
παρει το αΟΙΧο «ok» χαι η οοον αι προυποθέσεων που
υποθεση τους δεν εχει αχυη
εχοικαστε
μή 25 ετών σε επιτελικές θέσεις
επιχειρηματικων οογανισυ (ον
ίας, μεταξύ των οπου ν οι
όμιλοι Ιατρικού Κέντρου Αθηνων
οοι ει ο νομος Κατσελη
ειδικότερα στα
χαθος χαι προηγούμενη εργασιακή δοαστηριότητα σε ΗΠΑ,
άρθρα του Συντάγμοτος: α 4 άσκηση επιχειρηματικής δραπαράγραφος 5 (συνε