Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
"Αν ειμαστε
Eckhm 2τήμερ@y| AvatouMAiou e.59.-Δύου; 5.18
θα παράδώσετε;
HE nga
μέ τις καταθέσεις
|re man
περίεογη έρευνα της έταιρείας Alvarez
με την στολή τους, mpov tva κηλά
βάνοντα rfuevver a
tus oirmyn,sui mxciow
eKr Kmafttprrmgmrbam.
jano th.is eux, lm i Tai ti
oAarez xul Maasal Hellas
λη Tol ripiu tc ς t%; 4et mK-nt
ii oas.sqm bipcupanc Lteeg.
Pi4matpotnud tirtil tili Aliate
εστο κοί éuueoux; Yivero' umirwc τελ.cotuK
Δικαστική συνδρομή
για Σπυο Σημίτη
Ζητείταιανοιγμα λογαΟιαουον σε χορες τής ΕΕ
και η twoa της eue νης έναντι too
Τής t
κοί 6.asprm.
orov.»coci-pic tortpoon,
Τής ήμέρας
Από την Ρωσσία, με αγάπη
Σήμερα
EnBeaconoTuinpo,
badoninoso.errtr odo, end
typop.puerpope.τό mlltb.
ιαβάστε το άρθρο