Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αποφασισμένοι κόντρα
IEL 15
Πέμπτη 9
Νοεμβρίου 2017
Αρ. Φύλλου 5973
ημή 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466 fax: 265 10 37880 l e mail: [email protected] netgr 1 www.neoagones gr
Απαγχονίστηκε μεσα στο
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
κατάστημά του
Ααγχονισμένος μέσα στο κατάστΠροϋπολογισμός ευαφυκτικό
npul ένας άνδρας ηλικας 55 χροvov neplnou.
μης λόγους
Ο άνδρας EVtonlatne νεκρός από
του καταστηματος nou
διατηρούσε στην οδό 28ης ΟκτωΒριου στα r avvva
ΣΕΛ. 8
Συμφώνησαν ότι διαφονούν em mς μελετης
Συναντηση
με τη Συντονιστική
Enrpom διαμαρτυρόμενων κατοιοδό Νιάρχου, Σεισμοπληκτυν
Κάτω Νεοχωράπουλου για την
μελέtn tng Οδού Νιάρχου ειχε με
δικη του npuro8ουλια ο Περιφερειάρχης Ηπειρου, Αλεςανδρος
Kaxpipdvng.
ΣΕΛ. 7
Σμαονίες και διαφωνίες
για τα &όδια
σε ένα γενικό Πλαισιο
αμφωνιες
και αφωνιες σε Πολλά επιμέρους
tron του 8epat0ς των διοδιων στο
Περιφερε ακό Σμβοολιο
Ο Νικος Ζηκος tng Αριστερης
Σ nolo ang U t1κό Πλαισο για μια ακόμη χρονια καλειαι να κνη El n Περιφ4Ela HrElpou KaBigo npoon λογι
σμός Που Ψηφιοτηκε ano triv neoun pla τα) Περιφερειακοο Συμβουλιου χαρακτηριστηκε ano τον ιδιο τον Περ1qepe pxn, Αλε5av6po Kaxppavn, ως ηροϋπολογισμός ααγκης, Παράλληλα ομως ο κα μια aamusach
προοπτικη λέγοντας ότι αυτός npene! και ενα ο στόχος mg Περιφερεακής Αρχη
Ζήτησε να συζηταει το αμα στην
ιδιος έδωσε
EEA. 5
εναι ελεοΑεροι χωρις διοδια και ότι
η συντηρηση τους ειναι ευθ νη tng
Πολιτειας ptoa ano mv φορολογιan του κα8e noatn ανάλογα με τα
γιατμιλέ ου δρόμου
Εγνατία-ΚεντρικόΖαγόρι
EEA. 4
γνωμη
To5έρει η κυβέρνηση
για το Παρακράτος
Η κυβερνηση BAenel «npaBox Ypapela του ΠΑΣΟΚ.
οφορκη δεσμευση
Αψος Ζαγοριου για μελετη του
Οδό στο Ψος tns eSodou για Ζαγορι
μετους Μηλιυ τάδες και ano κε με to
κριμένα. μιλώνος
To napo attnpa ετών του Ζαγοριου,
με ορολογια Yeaκαι οι μονο ο Πρω8υουργος
mYe ακόμα mo Ba8ια συνέδεσε
για τα Paradise Papers, κάνοντας
Κριτική χωρίς λέξη αυτοκριτικής από
την Ανε άρτητη Αημοτική Πρωτοπορία
ΚΑΙ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ" ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ιδιως μετά tnv ολοκλήρωση tng ΕΥνα
αρχη του Βασίλη Σηρου σε κεντρικη
δυνατότητα να αισει το 84a
Υποδομών, npn, ano δοο εβδομάδες
κατά m διάρκει του Περι pepel KOD
EEA. 7