Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26919 ΕΤΟΣ 880v
Www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΕΛΣΤΑΤ
Αντισυντανματικες οι μειωσεις
στις συνταςεις
Μειώνονται οι
αν ανονται οι
Μείωση 3,8% σημείωσε το έλλειμμα
του εμπορικου ισοζυγιου της χω!ας τον
Σεπτέμβου) εφέτος, Χαθώς υπήQξε μείω
ση της αξίας των εισαγωγών και αύξηση
της αξίας των εξαγωγων
τα Δικαιώματα του Αν
θρώπου για το 2016, ή
ΟΧό έλσημέρι
λειμμα εμφανι
Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛ
ΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλα
γές προχύπτουν τα εξής
που ακουσαν τον πQ0ε
Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίευρώ τον Σεπτέμβριο 2
σιάζοντας μείωση 0,2% (χωρίς τα πετρε
ματα του Ανθεώπου,
LDQyo Σταυρόπουλο, να
πάρξει πολλες αντισυ
λαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 75,1
τα πετρε
των συντάξεων,
σεις που απο
και τα πλοία παρουσίασε αύξηση χατα
τελούν
ακομα παραγοντα κοι
ακόμα χαι σε περιόδους χρίσεων, όπως
α πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη μια σχέση, μεγάλη, ανάμεσα στις αποδοχές του εν ενεργεία
ναυπάρχε.ev, αλλά λαμβάν
ντας των επιπτώσεων στα δικαιώματα
Συνήθως οι διαπραγματευτές χινούνται
στενά σε ένα πλαίσιο οιχονομικό, όχι ό
μως διχαιωματικό. Επρεπε όταν υπάρχουν
SZ: Μάχη νια το
σιμο συστημα κοινωνικης ασφαλισης, αλλα
ευρω και
ές του συνταξιουχο
διαβίωσης για τους συνταξιούχους το ο
ποίο δεν πρέπει να απέχει πολύ από ε
επιπτωσεων στα οιχαιωματα», ειπε ο κ
Γενυχότερα, πάντως, οι
επιπτώσεις Σταυρόπ
ουσπιστια στην
το ο,
ο αυτοι απ
των μέτρων λιτότητας είναι μεγάλες στα
δικαιώματα, χαι αυτό παρά τις δηλώσεις
που ε
λευτές ότι η Εθνιχή Επιτροπή Διχαιωμά
των του Ανθρώπου έχει ασχοληθεί με το
ευρωζωνη
Αντικείμενο μεΥάλης διαφωχουν
1 από ξένους παράγοντε
θρώπου και επισήμανε ότι «αυτό δεν ε
ναι μονο μια αποφαση της ο/ομελει
ΣτΕ που το προσδιορισε αλλά χαι απόφα
ση του γερμαν ιχου αχυρωτικου συνταγμα
από το Συμβούλιο της Ευρώπης, την ΕΕ,
από το Συμβούλιο Υπουργών πάνω στα
πως εξάλλου επισήμανε, το θέμα της ειδι
χής μελέτης των επιπτώσεων στα διχαιώ
νιας η νεα εση ενος υΠουρ
You Οικονομικών
- διαπρ
ροχή δανε
γε!μανική εφημερίδα Suddeutsche
ίτλο «Μάχη για το
ευρώ», τονίζει ότι «τα κράτη-μέλη της
ΕΕ διαφωνούν για το πώς η νομισματική
ένωση μπορεί να γίνει ανθεκτική σε κρί
ια καΑυτερα ειναι μΠροστα Υια την ενεργεια
Επενδύσεις ως 30 δισ. ευρώ μέχρι το 2025
μια νέα ομοσπονδιακή χυβέρνηση στη
Γερμα
πενδύσεις μετα u 23,3 δισ. ευρώ
και 30,2 δισ. ευρώ σε θερμικές μονάδες η
κατά την περίοδο 2016-2025, σύμφωνα
με την μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας
Νοτιοανατολικής Ευ!ώπης που παρου
στα 219 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου
πετρελαίου το 2050, από 59 το 2015 . Το
ευνησει κι ο συναγων
ν αν εωσ 1
ενέργειας στο ίδιο διάστημα αναμένεται
να αυξηθεί στο 60% από 52%, ενώ αντί
θετα η Ελλάδα αναμένεται να χαταγρά
ψει τη μεγαλύτερη μείωση του μέρδί
της σε σύγχριση με τις λοιπές χώρες, από
σια στηκε σήμερα.
και έρευνες υδρογονανθράκων προβλέπεστην Ελλάδα
Συνολικά στις 13 χώρες της περιοχής
που εξετά
ται να πQαγματοποιηθούν
ζονται (Δυτικά Βαλκάνια, ΡονΕναν - έναν μαθαίνουμε τους πιθανούς
μανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος χαι
Τουρκία) οι επενδύσεις προβλέπεται να
φθάσουν στα 267 δισ. ευρώ, ή 321 δισ
ρώ στο αισιόδοξο σενάριο. Από αυτά πε
ρίπου τα μισά προβλέπεται να επενδυθο
διαδόχους του Ντάισελμπλουμ
ία αναδειχνύεται ως κυρίαρ
χος παράγοντας στη διαμόρφωση της τελι
κής ενεργειακής ζήτησης της περιοχής» α
Δεν είμαι ακόμη υπουήφιος, θα μπορούσε να είναι μια πρόκληση με ενδιαφέρει,
αλλά π!ωτ' απ όλα θα π!έπει να υπάρξει συναίνεση από την πολιτική οικογένεια, την
οποία τη θεω!ώ μια αξία» δήλωσε ο υπουργός Ουονομικών της Σλοβακίας, Πίτε! Κάζι
μα, απαντώντας στο ε!ώτημα εάν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του
στην Τουρκία (από 125 δισ. ευρώ ως
στον ενεργειακό τομέα της περιοχής
Συγκεκριμένα, η μελέτη προβλέπει ότι
η ζήτηση ενέργειας στη Νοτιοανατολική
ως το 2050 θα τετραπλασιαστεί,
ρουσι
πτυξης σε σύγχριση με την υπόλοιπη ΝΑ
Ευρώπη»
Ο Κάζιμιρ αποτελεί μέρος της σοσιαλιστικής πολιτικής οιχογένειας χαι
ίναι γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES) διεχδικεί αυτό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα