Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Νοεμβρίου
Ετος 200
Αριθ. Φύλ. : 6304
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333/, <
Αφνιδιασμ6s στην κυβέρνηση
από την εξέλιξη με
τ0US Πλειστηριασμούs
Μπήκαν ξανά στο κάδρο οι τράπεζεs
φρου υκαι
Πρόστιμα
μπορείτε
να αμφισβητήσετε
στην εφορία
Ξινός τού βγήκε, τελικά, ο υγιεινός περί.
πατος του Ευκλείδη
Τσακαλώτου στις Βρυ.
τητα ήρθε να τους διαOAHMA
ψεύσει.
Πέρα από τις καθυστερήσεις στους ηλεκτρονικους
πλειστηριασμούς, που
είχαν προκαλέσει σχε
Και αυτό διότι η ελλη.
νική πλευρά κατάφερε
να μετατρέψει ένα θεωρητικά ανώδυνοΕυrogroup σε θρίλερ
πρώτου μεγέθους,
καθώς ξαφνικά ξαναμτική δυσφορία στου
Ευρωπαίους και ειδικά
στους τεχνοκράτες
της ΕΚΤ, τα βίαια πολλές φορές επεισόδια
ελ. σε βάρος συμβολαογράφων, προκειμέ
Πηγές με άμεση νου να ματαιωθούν
Ολοένα και περισσό.
τεροι φορολογούμε
νοι και επιχειρήσεις
προσφεύγουν στη Διτηκαν στο κάδρο οι
ληνικές τράπεζες!
εύθυνση Επίλυσης
Διαφορών (ΔΕΑ) της
Ανεξάρτητης Αρχής, ,
γνώση των συζητή. πλειστηριασμοί ακόμα λεσε τον Έλληνα κουνούσε το δάκτυλο
σεων που έγιναν στην και βάρος μεγαλοοφει. υπουργό ενώπιον των για τους πλειστηρια
Αθήνα για το θέμα των
πλειστηριασμών, δεν πτει από τα στοιχεία του, να πράξει το αυ- Ενωση Τραπεζών κα
συνέχεια στην 11
λετών
ότώς προκύέκπληκτων ομολόγων
σμούς, η
Ελληνική
το βουνα την έκπληξή
κάθε εβδομάδα πουν
λούσε ή μάλλον εους
τ γκι.
Η μείωση
των κόκκινων
δανείων
κορυφαία
Προτεραιότητα
για τιs τράπεζε$
τηs Eupozoons
σε τους νόμους. ρμα
ανέλαβε δέσμευση να
τακτοποιήσει το θέμα,
χωρίς να είναι ακόμα
γνωστό αν ο υπουργός
Οικονομικών είχε υπό
πάρει
βολαιογράφοι"
Τσακαλώτος
δημιούργησαν εκνευρισμό
στα ανώτατα κλιμάκια
ΕΚΤ. Εξ ου και η
μάλλον αιφνίδια πα.
ρέμβαση του ίδιου του
συμβολαιογράφους
για την απόφαση τους.
μένει να εξειδικευθεί
σήμερα από το Διοικη.
τικό τους Συμβούλιο.
να απέχουν από τους
θέμα, αναφέροντας
στο iefimenda ότι οι
υπουργοί στις επαφές
που είχαν με τους Θε.
σμούς διαβεβαίωσαν
ότι, όλα
καλώς. Η πραγματικό.
βαίνουν Μ. Ντράγκι στο Ευ- φιν του-ότι την ώρα πλειστηριασμούς ως
rogroup, ο οποίος κά.
που το Eurogroup μας
συνέχεια στην 10
ΣΕΒ: Η ημι-δηλωμένη
εργασια, η νέα «μόδα»
στην αγορά εργασίας
Η αντιμετώπιση των
«κόκκινων» δανείων
noben βαρυνουν τους
ισολογισμούς των τραπεζών της Ευρωζώ.
νης, αποτελεί το
σημαντικό θέμα του
κλάδου, που απαιτεί
κοινή προσπάθεια των
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9