Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Τετάρτη
μέχρι θαν
Νοεμβρίου
ngony
Καθημερινή εφημερίδα νομού Κοζάνης Linmas
«Σε πείσμα
όσων ορθώνουν τείχη,
επιμένουμε
| στ1s συνέργε1es των λαών»
Μετά την ΔΕΗ, απολύει
τουs "υπερήλ1Kes"
και ο ΔΕΔΔΗΕ
Από την αρχή του έτ0us 2017
κατασχέσει s
λογαριασμών για 991.392
φορολογούμενουs
Τα στοχεία τηs ΑΑΔΕ
έδειξαν ότι το μήνα Σεπτέμβριο
Προστέθηκαν 410.322 νέοι οφειλέτεs
264 θέσε1s στο νομό Κοζά ns
ΟΑΕΔ: εκινάει
| η νέα κοινοφελήs εργασία!
στη λίστα όσων έχουν
npos την εφορία
A110 IED
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το διήμερο σεμινάριο
με θέμα: «Εξωδικαστικόs
Συμβιβασμ6s» στην Κοζάνη
Οι δικοί μαs
και οι απέναντι
Η κυβέρνηση έχει λό@c. TIG nokruts
Σελίδα 71
κυρίων Τσακαλώτου και χο
yta την επλογή της υπερφορολόγησης της με.
olaS τάξης ano την κυβέρνηση, δεν ηταν κα66
του. Αντίθετα ήταν ιδιαίτερα στοχευμένες
της Τάλαι n0τέ μεοαίος τάξης. Αυτούς τους Ου.
σίασαν και τους Ουοιάζουν άνετα και χωρις ιδι.
αίτερες τύψεις, όηος άλλωστε φάνηκε και από
Νέο Πρόγραμμα
cival τα χαμηλότερα
εισοδηματικά στρώμ
Ε.Π.Ε. Kozavns
κεί όπου ruστεύουν ότι μΤορεί να radoouv
Tomo r λιτικά έστω και τα ψίχουλα του κοινωνιΣοβαρά επεισόδια
στο Καρυοχώρι
Χρηματοδότησns
για μικρ°us εξαγωγεί
oup en amo oppova cpro ocu
Εκεί όηου μπορεί να καρηοφορήσει ο τοξικός
Ουμός για τηνχρόνια cyKataAcun nou οφεί.
λουμε να ηαραδεχτούμε ότι υπήρξε από τις no.
obec |