Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για μικρούς εξαγωγείς
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 08/11/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.4: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Τα ελληνικά ομόλογα είχαν καλύτερες αποδόσεις
χρονια
ΠΑΝ EAAHNIA
Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα
Βορείου Ελλάδος
Το σχέδιο για μαξιλάρι ρευστόΤηΤας
Vinci Autoroutes Το 73% ομολογεί πως βρίζει τους άλλους οδηγούς
Οι αρνητικές Πρωτιές
Εχε ipT0ώρ Των Ελλήνων οδηγών
Τσακαλώτος:
στην Ελλάδα
Μετά τους Ιταλούς οι Ελληνες είναι οι λιγότερο υπεύθυνοι οδηγοί στην Ευρώπη, σύμαωνα με το φετινό «Ευρ.
ωβαρόμετρο για την Υπεύθυνη οδήγηση», που εκδίδει
το Ίδρυμα Vinci Autoroutes. Το 73% ομολογεί πως
βρίζει τους άλλους οδηγούς.
Απανωτά αρνητικά ρεκόρ έχουν 01
Λ. Κρέτσος: Οι τηλεοπτικές άδειες
Πηραν ΤΟ Ορομο Τους
οδηγοί, σύμφωνα με την
Ελληνες ο «Ευ με ου
noun00Ίδρυμα Vir i Aut routes,
4η έκδοση του «Ευρωβαρόμετρου
για την Υπεύθυνη Οδήγηση» nou
Που υποστηρίζεται από τον γαλλικό
κατασκευαστικό όμιλο Vinci. Προκειται για μια εκτενη ερευνα nou
πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία
IPSOS σε περισσότερους από
12.000 Ευρωπαίους οδηγούς από 11
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δείχνει πως:
Οι Τηλεοπτικές άδειες έχουν πάρει τον δρόμο χρονοδιάγραμμα, ο κ. Κρέτσος απάντησε ότι
τους και περιμένουμε, Πλέον, από το Εθνικό δεν το γνωρίζει, καθώς-όπως είπε-εξαρτάται
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) va ano το ΕΣΡ, ωστόσο τόνισε: «Θεωρώ ότι θα
εκδώσει Την Προκήρυξη» δήλωσε σε δημο- έχουμε γρήγορα και την Προκήρυξη. Πέρασιογράφους ο γγ Ενημέρωσης και Επικοι- σαν οι απαιτούμενες τροπολογίες, είμαστε σε
νωνίας, Λευτέρης Κρέτοος, στο περιθώριο αγαστή συνεργασία και νομίζω ότι θα λυθεί
συσκευης Που πραγματοποιήθηκε στο υπο- ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει και τη
υργείο Μακεδονίας-Θράκης.
Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ερωτηθείς για ΤΟ Τον κλάδο και την απασχόληση»
Finanzen.net
Η εμΠιστοσύνη
γιαΕλλάδαειναιη
μεγαλύτερη απότην αρχή
χώρα και λειτουργεί βλαπτικά και για τον ίδιο
Πάνος ξανδρούπολης είναι Ελλάδος-ΗΠΑ δεν
Στον κομβικό ρόλο 2017, The Shipping ηματία
που διαδραματίζει η de
Ελλάδα στη Μεσό- forum», στο Πλωτό έκανε ειδική αναφο- σημασίας για Τις σχυρές.
γειο και τα Βαλκα- Μουσείο «Hellas ραστο λιμάνι της ΗΠΑ. Θέλουμε να συνεχίσουν να
νια, αλλά και στο Liberty»
σχέδιο που έχει η Ο κ. ΠαιαΤ μίλησε το onoio, ΟΠως τόν- μεγαλύτερο ρόλο» Πρόκειται για σχέκυβέρνηση Των ΗΠΑ για Τη μεγάλη επέν- σε,οι ΗΠΑ θέλουν σημείωσε και Πρό- σεις δυνατές κ
yia επενδύσεις, ανα- δυση nou θέλει να να χρησιμοποιήσουν σθεσε: «Οι επεν- βάθος χρόνου. Η
φέρθηκε σήμερα
Αμερικανός Πρέσβης στα ναυπηγεία της κούς, όσο και
στην Αθήνα, Τζέφρι Σύρου η ελληνοαμε- στρατιωτικούς σκο- Θέλουμε να βοηθή- στην ενδυνάμωση
Makers
κωσΤα
Αλεξανδρούπολης, διαδραματίσει έναν ενδυναμώνονται
Σταθάκης:
Μεγαλυτερες εκπτώσεις για
«αδύναμους» στο Κοινωνικό
Τιμολόγιο ΔΕΗ
τόσο για εμπορι- δύσεις των ΗΠΑ ελληνική ναυτιλία
διαφανείς, έπαιξε τον ρόλο της
ρικανική Onex, επι
κεφαλής Της on0ίας
επιχειρapσουμε την Ελλάδα
βάση ελικοπτέρων
«Το λιμάνι της Αλεων
σχεσεων
μεταξύ των δύο
κεια Του 7ου συνεεπανέλθει
Navigator είναι
νομικά. Οι σχέσεις
χωρών»