Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 08.11.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5907
Νέα γενιά «έργαζόμενω φτωχών» στην Ελλάδα
Το στοιχείο προκύπτει από την επεξέργασία των δηλώσεων
ZvQ0ικνώθηκανχατά 2,5 δισ.ευρώ τα ηλωθέντα εισοδηματα
Κατά 2,5 δισ. ευρώ σνοοικνώθηχαν τα εισοδήματα του 2016. Σύγχεχριμένα, μισθωτοί, |ήυλοποίηση του
συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες χαυ
ιδιοκτήτες ακινήτων δήλωσαν συνολικά στην ον Πάο ον
εφορία εισοδήματα ύψους 72,5 δισ. ευρώ από
Λιχε1Q ματιXovíov
ευυσιών του Επιχειρηματικού
Το στοιχείο αυτό προκύπτει από την επεξεργασία Πάρου Χανίων, του μεγαλύτετων δηλώσεων που υποβλήθηκαν τον περασμένο Κοήτη, με χονοδιάγραμμα
Ιούνιο και δείχνουν ότι η υπερφορολόγηση οθήν- |ολοκλήρ)σης το τέλος του
αναπτυξι ακου
ησε στην έκρηξη της φοροδιαφυγής αλλά και στη
201 8.Οπως επισημαίνει ο πρόε8ος του ΑΣ, Μιχάλης ΜαQα
Το ΔΝΤ δεν θα δώσει νέο
δάνειο στην Ελλάδα
οιακοπηοοαστηριοτητας απο οεκαοες χιΛιαοες χάκης, το Επιχειρηματικό
ελεύθερους επαγγελματίες.
llapo Χανίων, το οποίο αναμέ
νεται να
τεQEG από 200 επιχε1Q1ήσεις,
αποτελεί ένα χώ00 Χατάλληλο
υσχεται
ια αναπτυξι nato
Χανιων, που ειναι και το κεντρο
επιχειρηματικότητας της πεοι ο δεύτερος επι
Νέες αντικειμενι
ημα τικός πόλος της Κρητης,
πολύ κοντά στο λιμάνι της
ς και της Κισάμου, αλλά
χαι στον βόρειο 001
Κρήτης.!!αράλληλα στις μονά
του Ψυχικού
να απ 0QQ0Ψηθεί ένα ικανό
ε07ατικό δυναμικό, ενώ από
άποψη ενέργειας την περιοχή
Η τρόικα 4αίνεται ότι πνέει τα λοίσθια, σύμφωνα με την
FAZ. Το ΔΝΤ δεν θέλει να διαδοματίσει ρόλο τόσο δια
κουτό, όπως στο παρελθόν, ενώ και η ΕΚΤ να αποσυοθεί
από την επιτήρηση κρατών σε πρόγραμμα
Τι θα γίνει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
ESM: Ποιος θα είναι ο μελλοντικός του ρόλος στην ενο(1)ζώνη; Θα πΟοχωρησει σε αυτό που σχεδίαζε ο Βόλφγ
Σε ορισμό νίων μειωμένοον
γες που είχαν γίνει τον Ιανοων
Ο συνολικός προύπολ07ισμός
του έ07ου συ/χρηματοδοτείται
απο το ευρο)παιχο πα)γράμμα
JESSICA κατά 4,7 εοατομμύοια, τη Συνεταιριστική ΤΟάπεζα
ποοχυοησε το υπουργειο
Με την απόφαση που υποη υφωπονογός ΟικοΟικονομικών σε 2 περιοχές
θέση του υπουρ
Οικονομιχών: Η Frankfurter Allgemeine Zeitung διαπιστώνει κάμψη του σχετικού ενδιαφέροντος, παρά την
επαναφορά της πρόταση σε ρθρο του επιχε4αλής της
Μπούντεσμπανκ Γενς
Ισχύουν από τις 8 Ιουνίου τσιου η τιμή στη Β' ζώνη
2016 και η αλλαγή Εγινε προ- Ψυχικού μειώνεται κατά
κειμενου να υπάρξει 22,3% (από 5.150 ευρώ/τμ
συμμόρφωση με δυο αποφα- στις 4.000 ευρο
σεις του Συμβουλίου της τιμή στη ΣΤ ζώνη κατά
Επιχρατείας το οποίο είχε 10,5% (από 4.300 ευρώ
ακυρίσει τις αναπροσαρμο- στις 3.850 ευρώ/τμ)
Συνεταιριστική ΤΟάπεζα
ποσό άνω των 2 εκατομμυουον
ευοώ η χαθεμία. Το μεγαλύτερο)
Βάιντμαν στη γαλλική εορημερι
ΤΟάπεζα Χανίων που κατέχει το
40%, το ΕπιμελητήQ1ο Χανίων
έχει το 30% 2c αι ο ιδιώτης 30%.