Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
και το στα01
Ανατολή ήλίου 6
ΔΕΝ είναι άθώα ιστορία τά Paradise Papers. Όπως
αθώα και τα Panama Papers. "Οπως καί
ή λίστα Φαλτσιανί, που στην Ελλάδα έγινε γνωστή ώς λίστα Λαγκάρντ. Όπως και τα LuxLeaks.
γκεκριμένο κεκ θάρ σια λογ μα μών έ τα
απο Παοασχε
ΟΤΑ τόλάθος ν βγ και αστικά συμπερασμα
γιά έναν παγκόσμιο πόλεμο χρήματος. Πιό συζούμε τρείς, τέσσερεις μείζονες πολέμους στις
μέρες μας, αυτοί είναι: Ο
μος (ευρώ-δολλάριο-yo
χρήματος (πού θά άποτα
Έτσι εξευτελίζουν τους συντρόφους τους
ερα, πολλοί από έμας βλέπουμε την φωτοο πόλεμος της ένέργει
ΣΕ υποχρεωτική αναδίπλωση, κα.
στον εαυτό του"Εφθασε σέ κάποιο
σημείο, μαλιστα να οχυρισθεϊότι
δέχεται πολιτικό bulling εξαιτίας
τής πρωτοβουλίας του να νομοθεβαίως, έπιθυμεί να συζητησει τ
παναλειτουργια τών
που Γ στον Δομοκό. Τυχόν προτοβουλία της να καταργήσει ή να
γραφία της χώρας μόνο από πάνω προς τα κάτο. Δ
λαδη βλεπουμε την Βουλη και την Κυβέρνηση και
συμπεραίνουμε δ
Άλλά ας δούμε λί
τόπιναν
εν έντολής ύποχρεω
υλακών τυς και στα πολιτικά συστήμαεάπό τον ΣΥΡΙΖΑ χθές ό πρώην
Υπουργός και καθηγητής Νίκος
ευόπουλος.0ί γενναίες τησει
ή. Άς έξετάσουμε το ένδεχόμενο τι μία κοινωνία
1, οταν ή κίνηση που μας ωθεί
προστά προέρχεται από κάτω προς τα πάνω."Οταν
δηλαδή, ή πλειονότηςτής κοινωνίαςέχει ώριμασει
όπουλου θά όδηγήσει σε άποστασιοποίηση-dvrapo1α συγκεκριμένο τμήμα τής Κοινοβουλευτικ
Όμάδος του ΣΥΡΙΖΑ, τ
κάνει «καριέρα» μέ
τα. Το σωφρονιστικό, τό προσφυγικό οι μειονότητες, ειναι οπως
άποδει
δηλύσεις του οτι «ό άρχηγός τής
άξιωματικής άντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δίκιο»
1 οτι «o οποιος νόμος Παρα.
θέσεις στο διαδίκτυο"Ωστόσο, παρά την δήλιοση μετανοίας του, ό κ.
Παρασκευόπουλος-5ειλά είναι ή
άλήθεια-ανεγνώρισε οτι όρισμέ.
που άκουγοi νοοτροπίες που μας πάνε πίσα)Όταν είναι ετοιαρχή της παρακμής, έ
θεί άμέσως» σήμαναν συναγερμό
νται μέ πρωταγωνιστές κακοποστην Κυβερνηση καθως ανέτρε
ν, ήμερες μετά την πρόσφατη
ούς πού άπελευθερο θηκαν ειναι
άληθινές. Και πώς να γίνει άλλιώς,
εκσυγχρονισμό της πατρίδας Ποια, λοιπόν, από τις
για το χρήμα άρχισε μέ τήν υπόθεση Φαλτσιανί.
ανώτερος τραπεζικός υπάλληλος της UBS ρί
σκαρε να αποκαλύψει τά «άπλυτα» τού έλβετι
ζικού συστήματος, μέ τήν υποστήρι
εση Τσίπρα-Μη
τού ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου
κη στήν Βουλή, το θεώρημα Τσιξει πλέον μόνιμη
καραμέλαστο στόμα τώνστελεχών
φθησαν σέ ντουλάπες σέ πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο, ο
ωργιανοί δολοφόνοι τοϋ έστιάτορος τής"Υδρας, ό Πακιστανός δοπροσωπικού της. Και, συνεπώς, οι ένδεχόμενες άπομόνια και τους πλειστηριασμούς
Άριστεροσύνη τους.
μερα, άκούο συχνά ότι οί πολιτικοί που έχουμε είναι
φωτογραφία τής χώρας. Παλαιότερα έτσι πίστευα
ενδιαφέρει κυρίως τους Άμε
ως φαινεται υποχρκομενη να υοσμού τους. Τέλος, προκαλεί θλίψη
ποίοι
ίάπεδύθησαν
περιπτωσεις κακοπου νο
ειρα του δογματιιπρο
σκευόπουλος, με δηλωσεις του σε
Μ ΜΕ, στα πανεπιστήμια και στο. Ελληνικό έ
του για το λάθος
Ουτε αυτό το δικαι ομα δεν του ανα
γνωρίσθηκε, νά κάνει αυτοκριτική
κριμένο καθηγητή Νομικής, προτό δόγμα της για τηνδημόσια τά
ακαδημαικου στα ραδιο υν α ηταν
δούμε την συνολική εικόνα. Όταν κοιτάξουμε σέβάθος και στις λεπτομέρειες τήν φωτογραφία, θά είμαστε σε θεση να βγαλουμε και τα σα στα συμπερασμα
10ια του
για Λογους
έγγύηση
τι αυτός πού θά άποφ
ουτού Καναλιού τής Βουλής
οπως ειναι σε θεση να γνο
λάρια ειναι
σίζει καί θά ρυθμίζει τά πάντα θα είναι οι ΗΠΑ
«Εστία»), δεν θέλει να τροδεν συ ητάμε για
ποποιησει καν
γικές λυσεις. Χρεια
εται υπομον η και επιμονή, Για
λοιπόν, γιάάλλους φορολογικούς παραδείσους
άρχικά στην Ελβετία, την Γερμανία, την Κύπρο
κατάργηση-τόν νόμο. Ούτε
ώργο, τώρα στην μακρινή Άπω
Τού0%ϊκά πανεπιστ
μεταρρύθμιση, μια πολιτική που θα είναι καθοριστιμέσο που διαθέτουμε. Δεύτερον,
επίπεδο ή ιστορία μέ τόν Ασανζ
τά Wikileaks και τον Σνόουντεν. Έχουν έχθρούς
lv χυβέρνηση , Ερντογα
συμβολή μας μετράει. Μετράει.
γήσουν σέ χώρες,
πως ή Ελλάδα, σέ άλλαγή
ΜΥΣΤΙΚΗ συνάντησ
προαυτό τής ιδρύσεως τουρκικού πυίδρυση ένος ά
για τους συμμάχους. Το παλαιό πολιτικό σύστημα, μέσω της άποκάλυψης τυχόν λογαριασμών
αι συγκεκριμένος στην έγκα
α. Μήν τόν σπαταλήσουμε. Ν
τασταση παραρτηματος τού πανε
τής Κωνέγειρειή άπαιτησις γιά ιδρυση
στήν Άθήνα παραρτήματος τού
σουμε τηνπροσπάθειά μας τωρα Ακόμα και αν αποτύχουμε, θα έχουμε διδάξει ένα έξαιρετικό μάθημα
δρος κάν Τσαβούσο σκοπιμότη. δικτύου,Laur υπάρχει
μέχρι την Ανατολή, παίρνει έπίσης τήν αγουσα
πολιτικός επιστήμων
μεταπτυχιακός φοιτητής
τήν χωματερή της ιστορίας. Η ήρα θα ξεχωρίσει
σμική σταυροφορία για το ξεκαθάρισμα της παλαός πολιτικής και οικονομικής τάξης στην παε το καθεστώς 'Ερντογ
τουλάχιστον, σκοπ
κώλυμα, άφού μόνον-onτρίδα μας, γιά λογαριασμό της Δ
καί έκτίθενται όσα έργα
Από τήνάτζέντα τού Τούρκου
ση περιπτώσει) ή Αριστερά. Και για να φθάσει το
μαντάτο» μέχρι την Αμερική, έως και διάγγελ
μα έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός άπό τους κήΤουρκί
υπουργός Παιδείας έγινε άποδένα λείπ
λύπτονται διάφορες δραστηριόou
ασκήσεως επιρροής.
έκτιμάται σέ ποσό της
αταληψεις ως μέσον απο αταστασεος
θενται γιά ευρώ, έκτί- ραπ
πλοίο, άφου πλέον είχε
Πράτα νά ύπάρχει πάντα χαρτί στίς
.Δέν ύπάρχει ανιστήριο γιά τός
δικό TOUS χώρο γά νά καπνίζουν.
οι μαθητές το
«Απόλλιο»είναι «Απόλλιο oo;
στάση χωρις κάν νά σοφθούμε νά κα
πνίσουμε στό σχολάο, xa pls νά έχουδο (ο Εστά δ α άμα) μ.
Β'Γυμνασίου καί
κ άλη η Γιά δους δέντόγο«Κλενόμαστε στό σχολείο, δέν
τα.. Ενα ένας τprtOS διαμαρτυρίας
καί ένας άπολύτως άποδοτικός τρ6ποιούνται στήν Βόννη
ταφορές τσαγιού για τις
Πώς Luis (καί άρκετοί νεότεροι,
σαν τόσολ Οπρ από
τό 1982) Ypapoux doris yapgro
δική Αραβία
ΣΕΛ 3
καί στήν Β η Πρόκει
τα για έργα που ήρπάζί καί είδιώ5τ
πού πλ
ότο gelev myne
υπήρξε γιά μικρό δι
στημα βοηθητικό έκπαι|
Kd Blv γράφουμε ebisyopirn»;
κάνουμε μάθημα καί θέτουμε
Πώς τό σχολείο μας πού δέν μ S
παρ χε παρά καλο 5 δασκάλο 5καί
ητού γηπέδου τ
Πώς 4efs. T
i dXq εκθηγητές
στούμι καί τό πουκάμισο (πρέπει νά
Δικαστήριο έπέβαλε ίσό.
σχορώναμε καί γι' αίτό τάιχουμεάκόμη,
τής Γαύδου για ύπεξαίρεση έκατοντάδων χιλιά
MepDol άπότας μαθητές
πος έπαγγελματικής άπο oma τοχαποιημένοι άπό τού5 κθηγητέ,
Πώς 4is, πού δέν ζητήσαμε ποπε «στοχοποίηση», άλλά λέγαμε
σέ κομματικέswoies και νά κάνουμε
KESTOU Μονέ,του Σεάν, τοϋΌττο Ντίξ καί
μάχης τού Ατλαντικού
πού μετά τόν πόλεμο μετών μαθητών dva18του σημαιοφόρου γίνεται μέ
βάλει στό μάτι», θυμόμαστε άκόμη
στόσο, έτέθησαν καί εάλογες
στο Cutty Sark, μετέχοfas καί τίς καταλήξεις τών κλίσεων
στά λατινικά (ν,μοίνυεαλ τινικά), ξέρουμε ότι τά τριτόκλιτα
κλίνονται κα ότ ήγενική το
ρων» ειναι «Βύρων°s», Τοϋ «Διευθύσφατο θάνατο του νίου
νήλιου,όπότε
peXa pr βησαν στο ΜουΔέν πάρχει δωρε ν Ποιδεία πό
τήστγμή πού πληρώνουμε τά 5dτήν eo0χρονη ά πληνη», δύσκολα
δεχθώότί ή exom ληνη» ώφελεί
Πώς 4is δηλαδή, χωρίς ποτέ νά
κά Ομεο τάλη μη», χωρίς νά 1χουακολούρι, μία TUpOTT Ττα ή ένα σόμαλι
μεποτέ κάτι παραπάνω άπό
τους καταληψες b
, b.ros άπό «είδ1Kés»
σέ ήλικ
ΕΤναι χαμηλή ή ποιότητα τροφί-