Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
THNEnOMENHEBBOMAAA
15.000 avtpyun
vou tosiri-rooou o
Εξοντωνουν τους μικρομεσαίους
-antna umapa
Νεκρή βρέθηκε
Ακρως επιΤυχημένη και με μεγάλη
συμμετοχή κορυφαίων στελεχών
| Δίανομή τροφίμυν και
εδών παντοπιολείου
--arot pangatom"
ΝΕΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βελτία σηαποκατάσταση |
δημοτικής οδοποίας masasak
Η Ker Πανορθόδοξη Συνδιασκέψη
A APEEOM KA
ΤΟ 2ο Γυμνάσιο στο θαρηκτό Αβέρωφ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΤΣΙΟΝΟΓΛΟΥ
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Αύξι ση Τον ορίων
40 ΧΡΟΝΙΑ εμπιστοσύνη
στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ & την ΕΤΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
23510 22129