Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κακή παρένθεση
το παιχνίδι της Ριζούπολης 20L15
Τετάρτη 8
Νοεμβρίου 2017
φύλλου 5972
Τμή 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 1077466 fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] forth netgr 1 www.neoigonesgr
Η άσφαλτος βάρτιε κόκΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Km και τον Οκτώβριο
Τέσσερις ακόμα νεκροί Προστέακαν στη μακρά λ στα των aptuv
της ασφάλτου στην He'po Kaaug
συμφωνα με τα στοιχεία Που ανα
κο νυσε η Τροχαια σε 11 δυστυ xnματα τον ΟκτώΒριο τεσσερις
dvapunoi 1χασαν τη ζωη τους. Πιο
συγκεκριμένα στην εδαφική αρμοδιότητα της Hre pou, σημε καηκαν
11 τροχαια δυστυχήματα (έναντι 14
το 2016).
ΣΕΛ 3
Σε Ζίτσα και θεσπρωτία
01 Πρώτες 4ευνες
για τα Πετρααια
Πραγματ°nor 8ηκε στην Παραμυαιά
γραμμα «re0φυσικών Σεισμικών
Ερευνών, εντός του Δήμου Σουλου
από τους une08υνους της κοινοπρα
Slog nou δndetei τα δικαιώματα
Ερευνας και εκμετάλλευσης υδρογο
ναναράκων στην Περιοχη (Repsol
/ Energean)
ΣΕΛ. 7
Την Παρασκευή η 3η
συνεδρίαση της Ευτροπής Παρακολούθησης
του Ε.Π. «Ηπειρος 20142020
Tr ν Παρασκευη 10 Νοεμβριου,
npaΥματοοιείται στα Ιωάννινα
Crvo8oxelo Grand Serai- με ώρα
twapSns 10 n,p.) η 3η συνεδριαση
της Enitpon ης Παρακολοοαησης του
ΕΠΙΧειρησ ακου Προγράμματος
«Ηπειρος 2014-2020Η εΠΙλυση του ΠροΒληματος με τg &Sapeveg καυσ μυν στο αεροδρόμιο Ιωαννινων αλλά κυριως η συστηματική δουλια nou exe γινει από τη Δημοτικη Αρχη σε συνεργασα μι q opek ms ne ions Ya tv npot ολη του προ opono
«Ιωάνν νο» φερνουν συνεχώς 8 ετικά vea Ya τον τουρισμο.
ΕΛ. 7
ΜΑΤΣΟΥΚΙ: Ο Παππάς
κάνει μάθημα στα τρία
EEA 4
Παιδιά του Χορού
γνωμη
Αριστερά δεζιά και
στην μέση το κέντρο
Mnopei to ενδιαφερον για to noro
Η ΧΕΙριστη εκηαιδευτικά λύση γα τους
tpeg μικροος μα8ητές του Δημοτικου
Σχολεου Ματσουκίου, επλέγεται
προς napov, από τους Yows των
tpUCiv Παιδικών, ως αντιδραση μηΡος
στην αδυναμία τυν αΡοδιυν υπηρεσιων του ΥΠουργείου Παιδείας να
Βρουν λύση στο κενο rou, 44 avizeται για συγκεκριμένη 8ton, λόγω
εγκυμοσνης της εκηαιδευτικοο.
Τρεις μααητές nou από την αρχη της
σχολικής χρονιας δεν εχουν SEKM
σει τα μααηματα και οι κινησεις της
δημοτικής αρχής του Δήμου Βορείων,
Τζουμερκων & μ0dzouv ικανες να
δώσουν λύση στο npo8λημα Yati
προσκρούουν σις-και αντικειμενικες
γονεις
wunar της Κεντροαριστφας να χαραχολικά συσσίτια για όλους
ανεξαρτήτως απορίας
τηλεοπτικη μετρηση 8είνης της Βραnoao κόσμο μια μακροουρα, διαδικαΠολλούς δημοσιογραφος και μαλιστα
σε μη εκλογικήΠερίοδο, αλλά δεν
ΕΝαι αυτή η ouoia.
ΠΟΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΛΕΧΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΕΛ. 2