Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26918 ΕΤΟΣ 88ον
Www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
11οσο ακομα α
μειωθεί το
εισοοημα των
νοικοκυριων
«κον εται» πισω απο την
2,3% σημείωσε πέουσι σε σχέση με το
2015 το διαθέσιμο εισόδημα τον νοικοκυ
Q1ών και των μη κερδοσκοπικών 0Qγανι
εργασίας. Τα
νονται σε ειδική έκθεση του ΣΕΒ, σύμδιαμορφώθηκε σε 114 δισ. ευρα, από 116,7
σμα, η τελική καταναλωτική δαπάνη
μειώθηκε κατά 1,3 δισ. ευρ
από 123 δισ. ευρώ σε 121,7 δισ. ευρώ
στην Ελλάδα δεν έχει μόνο μεγάλη έχταυταίο διάστημα
ι συχνότερα τη μορφή
της «ημι-δηλωμένης εργασίας» μέσω συμ
εων μερικής απασχόληση ςΣυγκεχρι
μένα στο 55% των περιπτώσεων η αδήλωτη εργασία αφορά την χαταβολή μέρους αποοοχων για χνοια η και υπέρωτήσιους Μη Χρηματ
Λογαριασμούς Θεσμιχάν Τομέων που δη
μοσι οποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα επίσης
με τους οποιους τ
οστο αποταμιευσης
χων οργανισμων που εξυπηρετούν
χυριά (ορίζεται ως η αχαθάριστη αποτα
ομενους που εχ
Η ίδια δημοσκόπηση καταγράφει από
ναντι
την πλευρά των καταναΜΝτων ως πηγε
προμήθειας υπηρεσιών και αγαθών που
νσωματωνουν αση ωτη εργασια τις
ξη του ποσοστού των
πενδύσεων, του τ
κονομιχών εταιρειών (ορίζεται ως ο ακα
θάριστος σχηματισμός πα
ου χε φαλαίου προς την ακα
των μη-χρηματοοι
εις χαι κηπουρική, υγειονομική περίθαλψη και φύλαξη ηλικιωμένων, τη φύγορα αγροτιχων προιοντων και τις επι
ό την πλευρά τ
Εφικτη η
διάστημα το μέσο έσοδο από αδήλωτη
ρα) και
εργαζομένων,καταγράφεται ως ιδιαίτερα
τεταμένη η αδήλωτη εργασία στην εστί
νας στους δύο έχει λάβει αμοιβή
Αθήνα
θεσμών Πριν το
από ε!γοδότη χωρίς να την έχει δηλώσ
συμφωνια
αση (σερβιτόρος), στη διδασκαλία τι πο
λήσεις αγαθών, τη φύλαξη παιδιών χα
για γυναίκα 1.500 ευρώ
στους 10 έχουν αγοράσει το τελευταίο
12μηνο αγαθά που πιστεύουν ότι
ματώνουν αδήλωτη έργασία (το 54% από
επιχειρήσεις και το
Τα στοιχεία προχύπτουν από δημοσκό
τηση που πραγματοποιήθηκε το 2017, στο
ΤΙΑαισιο προγράμματος που υΛΟποιησε η
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας σε συνεργα
συμμετοχη
τεηος του ετους;
38% από γνωστούς
συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο (Staff
Paradise Papers: Εταιρειες κολοσσοι συρρικνωνουν Level greement) μετου έτους απανέλα
μεταξύ Αθήνας και θε
σμών, πQ1v το τέλος του έτους, επανέλα
βε σήμερα (σ.σ. Δευτέρα) ο επίτροπος
τους φόρους τους σε γελοία χαμηλά ποσοστά
Και η Βασίλισσα Ελισάβετ στη λίστα της υπεράκτιας εταιρείας
μενος στο Eurogroup στις Βουξελλες
Ο Π. Μοσχοβισί ανέφερε ότι η πρώτη
ραμπ στα
νας που
κόσμο
1 χατ ευθείαν στον σχιώδη
των δισεκατομμυρίων. Η
νας από τους ηγέτες της αγοράς για τις
ησης του προγράμματος, εξελίχθηκε
πολύ χαλά και σημειώθηκε πρόοδος, προ
σθέτοντας παράλληλα ότι η δεύτερη απο
στολη θα εχει πραγματοποιηθει ως τα τε
εφημεριδα υποστηρι
γραφα αποδεικνύουν ότι εταιρείες χολοσόπως η Nike, η Apple, η Uber ή το
Facebook συρρικνώνουν τους φόρους τους
νοι γράφεια σχεδόν σε κάθε σημαντικό
φορολογικό πα!άδεισο. Η Appleby ιδQu.
θηκε στο Χάμιλτον, π!ωτεύουσα των
Βέρμούδων. Εκεί, η επιχειρηση εδρεύει
σήμερα σε ένα απλό Χτ4υο. Αλλά ο κατάλογος των πελατών είναι ε αιρετικός: συ
μπεριλαμβάνονται πουγκίπισσες, πρωθυ
πουργοί και αστέρες του Χόλυγουντ, χα
θώς και μερικοί από τους πλουσιότερους
ολιγά!χες του κόσμου, από τη Ρωσία, τη
Μεση Ανατολή, την Ασια και την Αφ 1
τητα συνολίχα περιπου 13,4 εκατομμυρια
τρόπο με τον οποί
έγγραφα. Δείχνου
ι πελάτες χρησιμοποι
πτουν περιουσιαχα στοιχει
ατης βασίλισσας Ελισάβετ
ρειες γραμματοκιβωτιων για να χακυψουν
την εγκληματιχή συμπεριφορά ή να απο
χρύψουν χρήματα από αμφιλεγόμ
ενες πη
Στη Βουλη λιστα με αλοφοροφυναδων
γές. Σύμφωνα με την γερμανική εφημερί
Καλύπτουν τις μεχρι
τώρα άγνωστες συνδέσεις ενός Αμερικά
ιγαρχες.
Συνοχά φιγουράρουν περισσότεροι από
ίνακες με φορολογούμενους που διέπQαξαν μεγάλη φοροδιαφυγή και λαθρεμποQ10 θα πέριλαμβάνει η έκθεση των Γενικών Διευθυντών Φορολογικής Διοίκησης και Τε
λωνειων που θα κατατεθει με τον προϋπολογισμό στη Βουλή
Με απόφασή του ο υπουργός Οιχονομικών, Ευκλείδης Τσαχαλώτος, χαθ0
ρίζει τις λεπτομέρειες για τη σύνταξη της έκθεσης των Γενιχών Διευθυντών
Τώρα η Appleby βρίσχεται στο κέντρο
συμβουλίου και δ
ωρητές του Ντόναλντ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα